ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

غزل چهل و دوم حافظ حال دل با تو گفتم هوس است غزل چهل و دوم حافظ حال دل با تو گفتم هوس است
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل چهل و دوم حافظ

حال دل با تو گفتم هوس است

خبر دل شنفتم هوس است

طمع خام بين که قصه فاش

از رقيبان نهنفتم هوس است

شب قدري چنين عزير و شريف

با تو تاروز خفتنم هوس است

وه که دردانه اي چنين نازگ

درشب تار سفتنم هوس است

اي صبا امشبم مدد فرماي

که سحرگه شکفتنم هوس است

از براي شرف به نوک مژه

خاک راه تو رفتنم هوس است

 

همچو حافظ به رغم مدعيان

شعر زندانه گفتنم هوس است

وزن غزل: فاعلاتن مفاعلن فعلات

بحر غزل: مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ

بیت اول : آرزو دارم سرگذشت دل را باتو درميان نهاده و از دل تو خبري بشنوم.

بیت دوم : خواهش بي‌جا را ببين که آرزو دارم داستان سرآوازه شده خود را از رقيبان پنهان نگاه دارم.

بیت سوم : در شبي که چون شب قدر براي من عزيز و شريف است آرزو دارم که با تو تا روز دربستر به سر برم.

بیت چهارم : در گوهر بکري چون پيکر ظريف و خوش‌اندام تو در دل شب تصرف و نفوذ حاصل کنم.

بیت پنجم : اين نسيم صبا امشب به من کمک کن تا در کار خود موفق شده و سحرگاه خندان و شکوفا باشم.

بیت ششم : آرزو دارم براي کسب شرف و افتخار خاک راه تو را با مژگان خود برويم.

بیت هفتم : حافظ!‌علي‌رغم‌دشمنان و‌حسودان آرزو دارم‌که‌هميشه مانند اين‌غزل، اشعار‌رندانه بگويم.

 

حال دل: سرگذشت دل، خبردل.

طمع خام: تقاضاي بي‌مورد و ناممکن، توقع بيجا.

قصه فاش: راز آشکار شده.

رقيب: مراقب و دربان و در اينجا به معناي طرف و مدعي عشق است.

شب قدر: شبي که در نيمه سوم ماه رمضان واقع و در آن شب تمام قرآن يکجا بر سينة پيامبر نازل شد و در اصطلاح صوفيان شبي که در دل سالک وصال به حق تجلي مي‌کند و معناي ظاهري آن شب شريف و گرانقدر.

دردانه: دانة‌در، دانه مرواريد، کنايه از دلبري نازنين و شريف.

نازک: ظريف، خوش‌اندام.

سفتن: سوراخ کردن.

شکفتن: باز شدن گل، کنايه از شکوفا شدن، خندان و شادان شدن.

شرف: بلندي مقام و جاه.

رغم: برخلاف، به کوري چشم، در اصل لغت به معناي دماغ کسي را بر خاک ماليدن.

مدعي: داعيه‌دار بي‌مايه، کنايه از دشمن و رقيب عشق.

رندانه: زيرکانه، ايهام‌دار، دو پهلو.

 تعبیر و فال حافظ :

بیش از این طمع نکن چون حریفان از تو پیشی می گیرند. بر مبنای هوی و هوس کاری را انجام نده چون عاقبت خوشی در پی ندارد. آن مرادی که مدت هاست دنبالش می گردی به زودی خواهی یافت. انسانیت و شرف خود را در گرو این کار نگذار.

 

غزل اول حافظ ( غزل 1 حافظ )   غزل بیست و یکم حافظ ( غزل بیست و یکم حافظ )  غزل چهل و یکم حافظ ( غزل 41 حافظ )

غرل دوم حافظ ( غزل 2 حافظ )      غزل بیست و دوم حافظ ( غزل بیست و دوم حافظ )

غزل سوم حافظ ( غزل 3 حافظ )       غزل بیست وسوم حافظ غزل (غزل23حافظ)

غزل چهارم حافظ (غزل 4 حافظ )      غزل بیست و چهارم حافظ ( غزل 24 حافظ )

غزل پنجم حافظ (غزل 5 حافظ )        غزل بیست و پنجم حافظ ( غزل 25 حافظ )

غزل ششم حافظ ( غزل 6 حافظ )       غزل بیست و ششم حافظ ( غزل 26 حافظ )

غزل هفتم حافظ (غزل 7 حافظ )         غزل بیست و هفتم حافظ ( غزل 27 حافظ )

غزل هشتم حافظ (غزل 8 حافظ)         غزل بیست و هشتم حافظ ( غزل 28 حافظ )

غزل نهم حافظ ( غزل 9 حافظ)           غزل بیست و نهم حافظ ( غزل 29 حافظ )

غزل دهم حافظ (غزل 10 حافظ)          غزل سی ام حافظ ( غزل 30 حافظ )

غزل یازدهم حافظ ( غزل 11 حافظ )     غزل سی و یک حافظ ( غزل 31 حفاظ )

غزل دوازدهم حافظ ( غزل 12 حافظ )   غزل سی و دو حافظ ( غزل 32 حافظ )

غزل سیزدهم حافظ ( غزل 13 حافظ )    غزل سی و سه حافظ ( غزل 33 حافظ )

غزل چهاردهم حافظ (غزل 14 حافظ)      غزل سی و چهارم حافظ ( غزل 34 حافظ)

غزل پانزدهم حافظ ( غزل 15 حافظ )     غزل سی و پنجم حافظ ( غزل 35 حافظ )

غزل شانزدهم حافظ (غزل 16 حافظ )     غزل سی و ششم حافظ ( غزل 36 حافظ )

غزل هفدهم حافظ ( غزل 17 حافظ )        غزل سی و هفتم حافظ (غزل 37 حافظ )

غزل هجدهم حافظ ( غزل 18 حافظ )       غزل سی و هشتم حافظ ( غزل 38 حافظ )

غزل نوزدهم حافظ ( غزل 19 حافظ )    غزل سی و نهم حافظ ( غزل 39 حافظ )         

غزل بستم حافظ ( غزل 20 حافظ )        غزل چهلم حافظ ( غزل 40 حافظ )

منبع :  ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.