^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل چهل حافظ

المنه لله که در ميکده باز است

                           زان رو که مرا بر در او روی نياز است

خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی

                         وان می که در آن جاست حقيقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر

                        وز ما همه بيچارگی و عجز و نياز است

 رازی که بر غير نگفتيم و نگوييم

                        با دوست بگوييم که او محرم راز است

 

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

                         کوته نتوان کرد که اين قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره ليلی

                     رخساره محمود و کف پای اياز است

   بردوخته‌ام ديده چو باز از همه عالم

                      تا ديده من بر رخ زيبای تو باز است

در کعبه کوی تو هر آن کس که بيايد

                       از قبله ابروی تو در عين نماز است

ای مجلسيان سوز دل حافظ مسکين

                 از شمع بپرسيد که در سوز و گداز است

تعبیر فال حافظ

خداوند نعمت و رحمت زیادی به تو ارزانی داشته و آنچه را که احتیاج داری فراهم کرده است، پس مغرور نباش. ازدواج زود است و طلاق عملی نمیشود

چیز گم شده به زودی پیدا میشود و موفقیت بزرگی در پیش رو خواهید داشت وبه مرادتان می رسید و این نیت عملی می شود اما نیاز به صبر و حوصله دارد و برخدا توکل کنید و نذری که کرده اید ادا نموده

تفسیر ابیات غزل 40

معنی کلمات

منت =سپاس. جوش =سررفتن . درآید =داخل شود . گدازیدن =سوختن .

وی =ضمیر ، مرجع آن معشوق . غرور=فریفتگی . تکـــبر =گردن  کشی . شکن =پیچ و خم گیسو . بار محنت = رنج . دوخته =برهم نهاده .

 بیت یک: سپاس خدار اکه در میکده عشق گشوده نموده و من برای بر آمدن حاجتم سر آستان برمیخانه می سایم

 بیت دوم: خم های وجود سالکان از مستی باده معرفت در جوش و خروش میباشند و شرابی که دراین خم هاست شراب حقیقت بوده نه شراب مجازی که سوداهای باطل را موجب می شود  ودر این میکده،خم‌ها از شدت مستى،در جوش و خروشند و شرابى که در آن خم‌هاست،

بیت سوم: از جانب او(معشوق)،هر چه هست،غرور و تکبر و از جانب ما همه بیچارگى و ناتوانى و نیازمندى میباشد

بیت چهارم: رازى را که با بیگانه نگفته‌ایم و نخواهیم گفت،با دوست در میان مى‌گذاریم که او محرم رازاست.

بیت پنجم: در اینجا میگوید شرح گیسوى پرچین و شکن یار را نمى‌توان کوتاه کرد زیرا که قصه‌ى گیسوى او مثل گیسوى بلند بوده

بیت ششم: بار غم عشق-که بر دل مجنون سنگینى مى‌کرد-و حلقه‌ى گیسوى لیلى و رخساره بر کف‌

خاک ایاز نهادن محمود،نمونه‌هایى است از این قصه‌ى طولانى است.

بیت هفتم: از آن هنگام که چشم به روى زیباى تو باز کرده‌ام،مانند باز،چشم از همه‌ى عالم دوخته‌ام و همچنین در این بیت  اشاره‌اى ظریف به این موضوع دارد که براى تربیت باز،مدتى چشم او را مى‌بسته‌اند و هنگام شکار چشم‌او را باز مى‌کرده‌اند

بیت هشتم: کوى تو مانند کعبه و ابروى تو مانند محراب است و هر کسى که به کوى تو گذر کند،در برابرمحراب ابروان تو به نماز خواهند ایستاد

بیت نهم: اى یاران مجلس،سوز و گداز دل حافظ را از شمع که مى‌سوزد و بر محفل روشنایى مى‌بخشدبپرسید

 

غزل اول حافظ ( غزل 1 حافظ )       غزل بیست و یکم حافظ ( غزل بیست و یکم حافظ )

غرل دوم حافظ ( غزل 2 حافظ )      غزل بیست و دوم حافظ ( غزل بیست و دوم حافظ )

غزل سوم حافظ ( غزل 3 حافظ )       غزل بیست وسوم حافظ غزل (غزل23حافظ)

غزل چهارم حافظ (غزل 4 حافظ )      غزل بیست و چهارم حافظ ( غزل 24 حافظ )

غزل پنجم حافظ (غزل 5 حافظ )        غزل بیست و پنجم حافظ ( غزل 25 حافظ )

غزل ششم حافظ ( غزل 6 حافظ )       غزل بیست و ششم حافظ ( غزل 26 حافظ )

غزل هفتم حافظ (غزل 7 حافظ )         غزل بیست و هفتم حافظ ( غزل 27 حافظ )

غزل هشتم حافظ (غزل 8 حافظ)         غزل بیست و هشتم حافظ ( غزل 28 حافظ )

غزل نهم حافظ ( غزل 9 حافظ)           غزل بیست و نهم حافظ ( غزل 29 حافظ )

غزل دهم حافظ (غزل 10 حافظ)          غزل سی ام حافظ ( غزل 30 حافظ )

غزل یازدهم حافظ ( غزل 11 حافظ )     غزل سی و یک حافظ ( غزل 31 حفاظ )

غزل دوازدهم حافظ ( غزل 12 حافظ )   غزل سی و دو حافظ ( غزل 32 حافظ )

غزل سیزدهم حافظ ( غزل 13 حافظ )    غزل سی و سه حافظ ( غزل 33 حافظ )

غزل چهاردهم حافظ (غزل 14 حافظ)      غزل سی و چهارم حافظ ( غزل 34 حافظ)

غزل پانزدهم حافظ ( غزل 15 حافظ )     غزل سی و پنجم حافظ ( غزل 35 حافظ )

غزل شانزدهم حافظ (غزل 16 حافظ )     غزل سی و ششم حافظ ( غزل 36 حافظ )

غزل هفدهم حافظ ( غزل 17 حافظ )        غزل سی و هفتم حافظ (غزل 37 حافظ )

غزل هجدهم حافظ ( غزل 18 حافظ )       غزل سی و هشتم حافظ ( غزل 38 حافظ )

غزل نوزدهم حافظ ( غزل 19 حافظ )             

غزل بستم حافظ ( غزل 20 حافظ )

غزل بیست و هفتم(غزل حافظ27)

غزل بیست وهشتم (غزل حافظ28)

غزل سی وچهارم(34غزل حافظ)

غزل سی وششم حافظ

غزل سی ونهم حافظ

منبع :  ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.