^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل شصت و دوم حافظ

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

 زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

فال حافظ

شما آرزو دارید که  با او حرف بزنی یا پیامی از او بشنوی بدان که به زودی پیامی از او دریافت خواهی کرد که موجب آرامش ات میگردد و خواجه دربیت هفتم می فرماید ( مراد من وصال محبوب است اما جانان قصدش فراق و هجران است که من هم به دلخواه او عمل می کنم

همچنین در فواصل نه چندان دور  به کسی یا چیزی علاقه پیدا کرده ایدکه او با شما سر سازگاری و همراهی ندارد و تلاش شما درسازگاری او بی نتیجه مانده است برای گشایش توصیه می کنم که به یکی از مشاهد متربکه برو و نذرکن و آخر شب هنگام خواب قرآن کریم را بردار و سوره مبارکه الاسراء را با معنی و حضور قلب بخوان که گشایش دهنده ای بسیار برایتان استو   درزندگی به دیگران سخت مگیر و موجبات رنجش آنان را فراهم مکن بلکه با علاقه به زندگش خود امیدوار باش که آینده متعلق به شما هست

معنی ابیات غزل 62حافظ

 معنی بیت اول: ای قاصد مشتاقان و آرزومندان آفرین به تو، پیغام دوست را به من بده تا از روی رغبت و رضا جان خود را فدای نام او نمایم.

معنی بیت دوم :پیوسته اوقات طوطی طبع سخن سازم از عشق دست‌یابی به شکر و بادام (لب و چشم) دوست مثل بلبلی محبوس در قفس سرگشته و حیران و در حال انتظار میباشد.

معنی بیت سوم:زلف و خال چهره دوست به مانند دام و دانه است و من به امید دسترسی به دانه‌ در دام او افتاده ام.

معنی بیت چهارم: هرکس، چون من در روز بی‌ابتدا و بی‌انتها که سرنوشت مقسوم، تقسیم می‌شد، یک پیمانه از جام دوست نوشید تا بامداد روز رستاخیز از مستی بیرون نیامده.

معنی بیت پنجم:از اشتیاق دیدار خود زیاده سخن نگفته که سبب روشن شدن و پافشاری و امتناع دوست و در نتیجه دردسر برای من گردیده.

معنی بیت ششم:اگر برای من امکان داشت خاکی را که در اثر گامها و زیرپای او عزت و شرف یافته مثل سرمه به چشم کشیده

معنی بیت  هفتم: من آرزوی دیدار او و او قصد دوری از مرا داشته و برای اینکه او به آرزوی خود نایل آید به ناچار دست از خواسته خود کشیدم.

معنی بیت هشتم:حافظ در درد بی‌درمان وصال او بساز که این درد مداوم درمانی نخواهد داشت.

اقدام: قدم‌ها ، ترک کام خود گرفتم: آرزو و خواهش خود را ترک کرده ام ، برآید کام دوست: تا آرزوی دوست حاصل گردیده.

از سر رغبت: از روی میل و اشتیاق ، واله: سرگشته و حیران ،شیدا: عاشق شوریده ، شکر و بادام: کنایه از لب و چشم یار.

سرزمستی برنگیرد: به هوش نیاید، هشیار نشود. ، روز حشر: روز رستاخیز.روز ازل:یعنی  همیشگی، دوام وجود در زمان گذشته، زمانی که آن را ابتدا نباشد ، شمه: به معنی  نمونه، اندک

 

غزل بیست و یکم حافظ ( غزل بیست و یکم حافظ )  غزل چهل و یکم حافظ ( غزل 41 حافظ )

غزل بیست و دوم حافظ ( غزل بیست و دوم حافظ )   غزل چهل و دوم حافظ (غزل42 حافظ)

غزل بیست وسوم حافظ غزل (غزل23حافظ)     غزل چهل و سوم حافظ (غزل 43 حافظ )

غزل بیست و چهارم حافظ ( غزل 24 حافظ )    غزل چهل و چهارم حافظ (غزل44 حافظ )

غزل بیست و پنجم حافظ ( غزل 25 حافظ )     غزل چهل و پنجم حافظ (غزل 45 حافظ )

غزل بیست و ششم حافظ ( غزل 26 حافظ )     غزل چهل و ششم حافظ ( غزل 46 حافظ )

غزل56حافظ            غزل 57حافظ             غزل 58 حافظ   

melikala.com

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.