^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل هفتادو دوم حافظ

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست   آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود   در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار            کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد       جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

 او را به چشم پاک توان دید چون هلال          هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان      چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو             حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

فال حافظ

غزل72حافظ

این نیت راهی سخت و طولانی را درپیش دارد ،به ویژه رقیبان زیادی درکمین می باشند که آنان نیز منتظر فرصت و حاسد موفقیت این راه بوده و بعد اگر قصد کامیابی داری باید برسرعت کارو تلاش خود بیفزایی و ا ز اراده و علاقه خود حقیقاً کمک بگیری

درمسیر پیشرفت و تعالی گام بر می دارید بعد از چند لحظه ای درنگ را جایز نمی دانم زیرا رقبا گوش به زنگ می باشند و اگر بر اسب تلاش و علاقه سوار شوی پیروزی و کامیابیاتان حتمی بوده و ابداً تردید نداشته باش که نگرانی شما بی مورد و بی جهت است زیرا درکارخیر حاجت هیچ گونه مشورت و راهنمایی نمی باشد

از زخم زبان دیگران هیچ وقت ناراحت نشو و به سخنان اطرافیان گوش فرا نگیر بلکه تمام افکارخود را متوجه پیداکردن راه درست برای کامیابی دراین را مبذول دار که آخرلامر شاهد موفقیت را درآغوش می گیری

خیلی مهربان دلسوز طناز تودل برو خوش مشرب خوش دل فهیم و عاقل مبیاش ولی دیگران ارزش واقعی تو را نمی دانند ناراحت نباش قدر زر زرگر بداندو  موفقیتی بزرگ بدست می آورید پس مرا نیز دعا کنید

در امر ازدواج موفق خواهی شد.

معانی ابیات غزل 72حافظی

بیت اول: دریای عشق دریایی بوده که ساحل و کناره ندارد و برای شناگران آن راه نجات دیگری جز آنکه در آن جان بسپارند نیست.

بیت دوم:در هر زمان که عشق را به دل راه داده و عاشق شوی مبارک میباشد. درکار خیر نیازی به مشورت و استخاره نیست.

بیت سوم: شراب بیاور و ما را از اینکه عقل، خوردن آن را منع کرده است مترسان که در ولایت ما داروغه عقل هیچ کاره است و کسی به حرف او گوش ندهید.

بیت چهارم:از چشمان خود بپرس که چه کسی ما را می‌کشد؟ و در این کارطالع وستاره بخت گناه و دخالتی نداشته.

بیت پنجم:روی او را همانند رؤیت هلال ماه نو، بایستی با چشم پاک و جسم طاهر مشاهده کرد. هر دیده لیاقت دیدن روی آن ماهپاره را نداشته.

بیت ششم:راه و روش رندی را برگزین و آن را گرامی‌دار و آگاه باش که نشان وعلامت این راه و روش به مانند نشانی گنج می‌ماند و برهمگان آشکار بوده.

بیت  هفتم:ریه و اشک حافظ به هیچ وجه دل تو را نرم نکرد از آن دل در شگفتم که سختی آن کمتر از سنگ خارا نیست. گریه حافظ به هیچ وجه در تو اثر ننموده از دلت حیرانم که درسختی کمتر از سنگ خاره نمی باشد .

منبع ملی کالا

 

غزل هفدهم حافظ ( غزل 17 حافظ )        غزل سی و هفتم حافظ (غزل 37 حافظ )

غزل هجدهم حافظ ( غزل 18 حافظ )       غزل سی و هشتم حاظ ( غزل 38 حافظ )

غزل نوزدهم حافظ ( غزل 19 حافظ )

غزل بستم حافظ ( غزل 20 حافظ )

غزل بیست و هفتم(غزل حافظ27)

غزل بیست وهشتم (غزل حافظ28)

غزل سی وچهارم(34غزل حافظ)

غزل سی وششم حافظ

غزل 71حافظ

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.