ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

لباس عروس لباس عروس
^Back To Top

A79

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A79 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  بدون  آستین و دکلته بوده. رنگ این لباس برای مراسم نامزدی و حنا بندان مناسب بوده و قسمت بالاتنه به قسمت  پایین تنه لباس متصل شده که دارای کمربند گل رز بر دامن لباس  تور اسکارلت با پف کم بوده و انتهای تور با طرح  گل مانند کار گردیده این لباس بدون دنباله بوده  و راه رفتن به دلیل داشتن وزن سبک بسیار راحت بوده است این مدل بسیار بر روی تن جلوه زیبایی را میدهد وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است که لباس  برای تمام سایز مناسب میباشد

A78

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A78 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  بدون  آستین و حالتی دکلته داشته و بر روی دو کتف دست ها مدلی گیپوری مانند آویزان کار شده و بالاتنه به قسمت  پایین تنه لباس کار شده دامن لباس  تور اسکارلت بوده و انتهای تور با طرح کار گردیده و لباس بدون دنباله بوده  و راه رفتن به دلیل داشتن وزن سبک بسیار راحت بوده است این مدل بسیار بر روی تن جلوه زیبایی را میدهد وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است که لباس  برای تمام سایز مناسب میباشد

A77

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

  مدل لباس عروس A77 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی دارای  آستین بوده و از نوع مدل لباس عروس محجبه می باشد جنس بالاتنه و استین و پایین تنه لباس از یک نوع جنس وطرح کار شده و مدل یقه دلبری گفته شده و دامن لباس  بدون تور مانند جنس بالاتنه و لباس بدون دنباله بوده ،لباسی بدون بدون دنباله بوده و راه رفتن به دلیل داشتن وزن سبک بسیار راحت بوده است این مدل بسیار بر روی تن جلوه زیبایی را میدهد وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است که لباس  برای تمام سایز مناسب میباشد

A76

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

 مدل لباس عروس A76 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی بدون آستین بوده و دکلته و بالاتنه دانته کار شده قسمت سینه لباس تا پشت کمر با تور ساده که در قسمت جلو یقه تا پشت طرحی زیبا کار شده که این جلوه مدل لباس را دوچندان میکند و دامن لباس با تور اسکارلتی تا پایین ساده کار شده است و این مدل لباس عروس بدون دنباله بوده  وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است

A75

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A75 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  دارای آستین بوده با جنسی از نوع  تور  با طرحی زیبا کار شده ،بالا تنه  لباس دانته وبه دامن لباس چسبیده شده وپشت لباس مدلی هفتی کار شده وجنس دامن از نوع ساتن وتور بوده و تور اسکارلت و میزان پف کم می باشد ،این مدل لباس عروس دنباله دار می باشد وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است و دنباله لباس به اندازه متوسط  می باشد،این مدل لباس  برای تمام سایز میباشد

A74

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A74 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  دارای آستین بوده و مدل یقه با استین ازیک نوع  تور با طرحی کار شده تاگردن  میباشد ،بالا تنه دانته وبه دامن لباس چسبیده شده وجنس دامن از نوع ساتن بوده و ساده می باشد .پشت لباس در قسمت بالاتنه کمی بالاتر از خط کمر به صورت مدل هفتی کار گردیده است،این مدل لباس عروس بدون دنباله می بوده وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی می باشد ،

A73

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A73 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  دارای آستین بوده و مدل یقه با استین ازیک نوع  تور با طرحی زیبا کار شده  و مدلی محجبه بوده است ،بالا تنه دانته وبه دامن لباس چسبیده شده وپف تور اسکارلتی کم بوده و انتهای تور دامن لباس طرح دار می باشد،این مدل لباس عروس دنباله دار بوده اما دنباله لباس زیاد نیست وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی می باشد ،این مدل لباس  برای تمام سایز میباشد

A72

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A72 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  بدون آستین و رکابی بوده پشت بالاتنه لباس با بند بسته میشود و تور ساده بوده  و مدل جلوی بالاتنه تور با طرحی همانند طرح پشت کار شده ودامن لباس به بالاتنه وصل بوده و تا پایین بر روی تور گل هایی طراحی شده و پایین دامن طرح دور تا دور لباس کار شده است ،این مدل لباس عروس دنباله دار بوده است وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است و این لباس راحت و سبک بوده و قدم برداشتن و حرکت کردن با آن بسیار ساده تر میباشد

A71

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A71 از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  بدون آستین  بوده و مدل دکلته نام دارد که بالاتنه دانته بوده و تور اسکارلتی قسمت دامن میباشد و تور ساده نبوده و طرح دار کار شده است ،این مدل لباس عروس بدون دنباله بوده است وبرای تمام سلیقه ها انتخابی مناسبی است و لباس عروس با دنباله کوتاه یا بدون دنباله راحت و سبک تر بوده و قدم برداشتن و حرکت کردن با آن بسیار ساده تر میباشد،این مدل لباس  برای تمام سایز میباشد

A70

 برای خرید این محصول از فروشگاه ملی کالا اینجا کلیک کنید.

مدل لباس عروس A7. از جنس کامل پارچه ترک  کار شده و مدلی  آستین  دار با تور طرح دار کار شده و به بالاتنه لباس متصل است و این مدل لباس دنباله دار بوده ،بالاتنه لباس به قسمت پایین ان متصل بوده و با کمربند جنس ساتن ساده از هم تفکیک شده و دامن لباس نیز از جنس ساتن بدون طرح و دنباله دار یوده است.

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.