^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست وسی ام حافظ

اگر به باده مشکین دلم کشد شاید     که بوی خیر ز زهد ریا نمی‌آید

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق           من آن کنم که خداوندگار فرماید

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم   گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید     که حلقه‌ای زسر زلف یار بگشاید

 تو را که حسن خداداده هست وحجله بخت     چه حاجت است که مشاطه‌ات بیاراید

چمن خوش است و هوا دلکش است و می بیغش      کنون بجز دل خوش هیچ در نمی‌باید

جمیله‌ایست عروس جهان ولی هش دار         که این مخدره در عقد کس نمی‌آید

به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر          به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بیاساید

به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند          که بوسه تو رخ ماه را بیالاید

فال حافظ

بدانید که  آینده تان چنان درخشان و شادی آفرین است که همه را مات و مبهوت خواهد کرد و جنابعالی به مقصود خود خواهی رسید .فال جنابعالی بسیار خوب است زمانی که به هدف خود رسیدی خدا را شکر کن ودست از غرور بردار و خویش را آماده مبارزه و اقدامت مهمتری بکن زیرا طالع جنابعالی دربرج حوت اسفند می باشد و موفقیت همگام شماست به شرط آنکه برخدا توکل کنی همین هفته به یکی ا ز مشاهد متبرکه برو و دعا کن که گشایش حاصل می شود پس جایی برای نگرانی وجود ندارد شاهد موفقیت درچند قدمی شماست با قدری تلاش وقت شناسی و دقت به آن دست می یابی

برایتان مسافرت را توصیه میکنم  و  ازدواج عملی می شود اما طلاق صورت نمی گیرد خرید و فروش هردو سودآور است تغییر شغل عملی می گردد موفقیتی کامل نصیب خانواده مشام میگردد

اگر از دستور خدا عتاب کنی و به بندگان خدا ریا رسانی همه کس و همه چیز از تو دور می شوند. طمع به مال مردم ننما که اگر مردم تو را ببخشند خدا تو را نمی بخشد پس با خدا باش. حلقه ی در خانه ی خدا را بگیر تا خدا تو را به حلقه ی یار برساند و از بلاها رهایی یابی و دل خسته ات آرام بگیرد.

معنی بیت های غزل230حافظ

بیت اول: میل دلم به سوی شراب خوشبو کشیده می شود ، شایسته است . چرا که از زهد ریایی و دروغین بوی خیر به مشام نمی رسد.

بیت دوم: اگر تمام مردم دنیا من را ا عشق ورزی منع کنند ، من همان کار را خواهم کرد که خداوند فرموده است

بیت سوم:از اینکه کرم الهی تورا بهره مند کند نومید مباش زیرا خُلقِ کریمانه محبوب از گناهان در می گذرد و عاشقان را می بخشاید

بیت چهارم:از آن سبب دل در انجمن ذکر و اوراد برای دعا کردن جای گرفته که (شاید ) حلقه یی از سر زلف یار را بگشاید ( رمزی از رموز خلقت را در یابد .

بیت پنجم:تو که زیبایی خدا داده و حجله بخت آراسته داری ، چه نیازی است که آرایشگر به آرایش تو بپردازد .

بیت ششم:اکنون که چمن با صفا وهوا دل آرا و شراب خالص و ناب است ، برای بهره برداری ، هیچ چیز دیگر غیر از دل خوش لازم نیست.

بیت هفتم:دنیا به مانند عروس زیبایی است اما این را بدان که ای پرده نشین دلربا به عقد همسری کسی در نمی آید

بیت هشتم:به التماس و زاری به او گفتم ، ای ماهرو به تو چه زیانی میرسد اگر خسته دلی با یک بوسه توآرامش یابد ؟

بیت نهم:باخنده پاسخ داد که حافظ ، از برای خاطر خدا راضی مشو که بوسه تو چهره ما را آلوده کند

شرح بیت های  غزل 230

وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن و بحر غزل: مجتث مثمن مخبون اصلم میباشد

معانی کلمات غزل230

باده مشکین: شراب مشک بو ومعطر . دلم کَشَد: میل دلم بکشد.

خدواندگار : صاحب ، مالک، خدای متعال .فیض کرامت: فیض کرم الهی ، بهره رسانی ، کرم خداوندی .

خلق کریم:خلق و خوی بزرگوار ،خوی نیک کریم خداوندی. حلقه ذکر : دایره وانجمن برای ذکر ودعا

زلف یار: در اصطلاح صوفیه انبوهی برای ذکر ودعا

معنی حجله: اطاق آراسته و زینت کرده برای عروس و داماد

منبع: ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.