^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست وچهارده حافظ

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود      تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود

چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت         تدبیر ما به دست شراب دوساله بود

آن نافه مراد که می‌خواستم ز بخت     در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود

از دست برده بود خمار غمم سحر       دولت مساعد آمد و می در پیاله بود

بر آستان میکده خون می‌خورم مدام    روزی ما ز خوان قدر این نواله بود

 هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید          در رهگذار باد نگهبان لاله بود

بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح      آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود

دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه   یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود

آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر   پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود

فال حافظ

تو همیشه فکر می کنی به هرکاری دست می زنی چندان موفقیتی نداری درحالی که اینک اقبال شما به سمت سعد و نیک بختی هست و دوران رنج و ناراحتی پایان یافت پس جهت تسریع یه یکی از مشاهد متبرکه برو د عاییی کن و نذر خود را ادا کن و سوره النازعات را با معنی و حضور قلب بخوان و مرانیز دعایی کن که این شاء الله از فردایش گشایش درکار شمابوده

شما به زودی با فردی آشنا می شوید و ملاقاتی پیش می آید که در پیشرفت جنابعالی بسیار موثر است در معامله و تجارت مواظب باشید که بازار متعادل نبوده و فردی قصد کلاه برداشتن و فریب درمعامله را دارد لااقل ده روزی از معامله تند و سریع دست بردارید ،مسافر مشغول فعالیت بوده و شدیداً پول جمع م یکند ناراحتی و برطرف می شود و به زودی هدیه ای می فرستد اما متاسفانه بیمار شفا نیم یابد چون مدت درمان طولانی است زیارتی در پیش داشته و ملاقاتی انجام م یگیرد فرزندانتان موفق می شوند

ویژگیهای روحی جنابعالی عبارت اند از نرم و لطیف حسود شیرین مودب متین بی رگ خیرخواه خسیس مدهبی صلح جو زیرک اهل حاشا با نمک دارای حس  ششم قوی سازشکار بی خطر بیرون گرا درخانه دعوایی ولی خانواده دوست

نتیجه ی صبر ات را می بینی ، رنج هایی که کشیده ای به سر آمده و حالا نوبت بخت و مراد بوده و دولت با تو مساعدت کرده، پس قدر این همه عنایت الهی را بدان و در اصل آنچه را در گذشته کاشته ای امروز درو می کنی و به نیت خودت خواهی رسید.

 فردی میل دارد که با خانواده شما معامله کند به پد ریا همسر خود بگویی گول چرب زابنی او را نخورد و معامله را فعلاً فسخ نمایید پس در آینده سود بیشتری از این بازرگانی به دست خواهی اورد

معانی بیت های غزل214حافظ

بیت اول: در رویای شیرین دیدم که پیاله شرابی در دست دارم ، چنین تعبیر کردند که دولت و اقبال به من روی می آورد.

بیت دوم:چهل سال دردو رنج کشیدیم و سر انجام چاره وعلاج ما در دست شراب کهنه چهل دوساله بود. بیت سوم:آن نافه مشکین آرزوی دلپذیری که دسترسی بهآن را از بخت خود آرزو داشتم ،در چین و شکن زلف آن محبوب کاکل مشکین بود

بیت چهارم: سحر گاهان ، درد سر ناشی از غم و اندوه مرا از پای در آورده بود . خوشبختانه مقداری شراب در پیاله باقی مانده بود

بیت پنجم: در پشت در میکده پیوسته کار من محروم ، خوردن غم وغصه است بهره ما از سفره کرم روزی دهنده این لقمه بود

بیت ششم:حال آن کس که بذر مهر ومحبت در دلب نکاشت و از آن گلزار، گلی نچید به آن ماند که در برابر تند باد ، از گلبرگهای لاله نگهبانی کند

بیت هفتم:بامدادان به هنگامی که بلبل به نواخوانی مشغول بود ، گذارم به سوی باغ و گلشن افتاد.

بیت هشتم: آن شهر یار سبک تازِ غافلگیر کننده خورشید برج اسد در روز بیکار در برابر او چون بچه آهویی درمانده بود

معاني کلمات غزل 214

تعبیر رفت: تعبیر شد ،کار به دولت حواله بود: کار وزندگی در جهت دولت و اقبال پیش می رفت.

تدبیر: چاره ، راه بهبودی ، نافه : ماده معطره زیر شکم آهوان نر سرزمین خطا و ختن و تاتارستان.نافه مراد:(استعاره تشبیهی) نافه آرزو ، مراد و آرزو به نافه معطر تشبیه شده یعنی آرزو مرادی که مانند کیسه مشک دلپذیر است.

کلاله:کاکل، موی مجعدو پیچیده ، مشکین کلاله:کاکل مشکین ، موی مجعد مشکین سیاهرنگ.

از دست برده بود : از حال عادی بیرون برده بود ،خمار غم: اندوهیشبیه به خماری ، گرفتگی و دردسر ناشی از غم واندوه.

نواله: لقمه خوراکی که برای گذاشتن در دهان آمده شده باشد، لقمه و گلوله خوراکی مخصوص دام ها و شتر که قبلاً آماده شد و در سر موقع به دهان حیوان می گذراند.

مرغ سحر: بلبل. خون می خورم مدام: دائم رنج و غم واندوه می کشم.

 ملی کالا 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.