^Back To Top

 

غزل صدونودوهشتم حافظ

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند   گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت       گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه    گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند

 گفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل      گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است        گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود    گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند

گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود       گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است     گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

فال حافظ

شما فردی دقیق و قابلاعتماد هستید اما نکات ضدو نقیض هم دارید بعد تردید را از دل بیرون کنیدو کارهای خود را با توکل بر خدای یگانه انجام دهید ولی راز دل خود را با هرکسی درمیان مگذارید که همه رازدار نمی باشندو از کاهی کوهی برای شما می سازند ون نسبت به زندگی شما حسادت می کنند ولی اگر خواستی درد دل کنی با پدر و ادر یا رازداری اینکار را انجام بده

شما ه این نیت را به زودی دست می یابی و جای هیچ گونه نگرانی نمیباشد بهتر بوده که به یکی از مکان های متبرکه بروید ونذرخودرا ادا کنید که درانجام نیت شما تعجیل شود پس بر شما مبارک است مرانیز دعات کنیدواین کتاب را به همه توصیه کنید عزیزم دستی که گشاده هست می برد میآورد رهنمونت م یوشد به خانه ای که نور دلچسب آن گرمی بخش است

شما دارای اراده ای بسیار قوی و راسخ هستی که هر چه بخواهی به دست می آوری. پس یا علی بگو تا دنیا را تسخیر نموده و دل ها را شاد کن. با خدا باش و قرآن بخوان تا غم ها از دلت پاک شود و راه دین را پیدا کنی تا با سرعت هر چه تمام تر به قله ی موفقیت صعود نمایی که در هفت آسمان همه تو را دعا نموده

معانی ابیات غزل198حافظ

بیت اول: گفتم چه وقت دهان ولب تو( با بوسه یی یا سخن شیرینی)کام مرا بر می آورند گفت خواسته و فرمان تو بر وری چشم ، هر چه بگویی همان کار را خواهند نمود

بیت دوم:گفتم ( برای یک بوسه) لب شکرین تو مالیات و خراج کشور مصر ( صادر کنند شکر) را خواهان است . گفت در این سودا زیانی متصوّر نبوده

بیت سوم:گفتم چه کسی بر راز دهن تنگت آگاهی یافت این داستانی است که تنها با نکته سنج دقیق می توان در میان نهاده است .

بیت چهارم:گفتم بت پرست مباش و به خدای بگرای گفت در عالم عشق هر دو کار را انجام می دهند.

بیت پنجم:گفتم حال و هوای میکده غم را از دل می زداید گفت خوشا به حال آنان که دلی را شاد سازند

بیت ششم:گفتم شراب نوشیدن و خرقه پوشیدن راه ورسم مذهب نیست گفت در مذهب پیر مغان این کار ها مرسوم است.

بیت هفتم:گفتم پیر چه سود ی از لب شیرین لبان می برد گفت با بوسه یی شیرین او را جوان می کنند.

بیت هشتم:گفتم آن بزرگوار کی به حجله عروسی قدم می نهد در آن لحظه زمانی که مشتری و ماه قرین یکدیگر شوند.

بیت نهم:گفتم حافظ پیوسته به دولت و دستگاه او دعا می کند گفت نه تنها حافظ که فرشتگان هفت آسمان هم همین کار را می کنند

شرح ابیات غزل198:وزن غزل: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات و بحر غزل حافظ: مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور

معانی لغات غزل 198

لب:در اصطلاح صوفّیه کلام و نَفَسِ معشوق

کی اَم :کی مرا ، چه وقت مرا. نکته دان: . کسی که به دقایق ظریف و لطیف آگاهی دارد.

خراج یعنی : مالیات ارضی، مالیات.

صنم:بت و معنی صمد:یکی از صفات الهی به معنای تو پُر وبی نیاز.

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.