^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل صدونود وششم حافظ

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

            آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

            باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد

            هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

 چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست

            آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

           اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

           تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

            صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

             بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

             ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

             اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

             خیر نهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود

           شاهان کم التفات به حال گدا کنند

فال حافظ

  به زودی عنایت و توجه خاصی به شما خواهد شد و مقام وثروتی که انتظارش را نداشته اید به دست می اوری و  برای سرعت بخشیدن به این نیت به یکی از مشاهد متبرکه برو و زیارت یکن و دعایی بخوان بسیار بجاست وقتی که حضور قلب داری سوره یوسف از آیه 50تا 70 را با معنی بخوان که گشایش بسیار بوده

هیچ وقت ناامید نباش ودست روی دست گذاشته ای در صورتی که باید خودت همت کنی و خداوند هم به تو کمک می کند. جفا پیشه نباش. فردی که فتنه ها را به پا کره به زودی رسوا می شود. حسودان نمی گذارند تو به مراد دلت برسی. گاهی هم وقت خود را صرف عبادت کن تا رضای خداوند شامل حالت گردد.

معانی ابیات غزل196

بیت اول: آنهایی که با نگاه خود خاک را به کیمیا ( طلا) مبدّل می کنند آیا می شود که گوشه چشمی هم به ما بیندازند

بیت دوم: همان بهتر که دردمن از مدعیان طبابت پنهان بماند به امید این که روزی از خزانه غیب الهی دوا وشفا عنایت فرمایند.

بیت سوم: در حالی که معشوقه روپوش و نقاب از رخساره خود بر نمی دارد چه لزومی دارد که هر کسی از روی پندار باطل چهره او را وصف نماید

بیت چهارم: از آنجایی که عاقبت به خیری ، نه بزرگی و رندی و نه وارستگی ارتباط دارد، پس همان به که کار خود را به کرم و مصلحت خدا واگذاریم.

بیت پنجم: خالی از شناخت حقّ و آگاهی عارفانه مباش که در معاملهِ حَرّاجی عشق صاحب نظران با معرفت با آشنایان عارف و پویندگانِ راه عشق ، داد وستد می کند .

بیت ششم:  اکنون که به پرهیزگاری و حفظ ظاهر شرع مقیّدند فساد وآشوب پیشه خود ساخته اند ،اگر روزی قید و بند عفاف برداشته شود چه ها که نمی کنند .

بیت  هفتم:از این گفته و روایت من اگر سنگ به ناله در آید جای شگفتی نیست زیرا اهل دل و صاحبدلان قصّه عشق را با سوز وگدازی مؤثر بیان می کنند.

بیت هشتم:شراب بنوش، زیرا صد گناه پنهان از چشم بیگانگان ، بهتر از عبادتی است که از روی ریا و تظاهر انجام می شود .

بیت نهم: ترسم از این است که پیراهنی را که ازآن بوی یوسف به مشامم می رسد برادران حسودش از هم دریده و چاک چاک کنند .

بیت دهم: دور از چشم حسودان مرا به سوی خود بخوان که نیکوکاران بخشایگر هم ، برای رضای خدا کار نیک را در پنهانی انجام می دهند.

بیت یازدهم:حافظ روزگار وصال و دیدار پیوسته جاوید و برقرار نیست و مثل التفاتِ شاهان به گدایان زود گذر و اندک میباشد

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.