^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل صدونودوسوم حافظ

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند           من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند

جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست      ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانند

مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم   آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

 وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد   که در آن آینه صاحب نظران حیرانند

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ    عشقبازان چنین مستحق هجرانند

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار          ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند

گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد        عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد   دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان     بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند

فال حافظ:

همه شما را دوست داشته  و از مصاحبت شما لذت می برند اما جنابعالی باید موقعیت خویش و خانواده اصیل خود را درک کنید و به پدر و مادر که سخت حواس آنها متوجه شماست توجه کافی مبذول کرده و گرنه موفقیت کمتری نصیب شما شده

بدانید که این نیت حتماً عملی میباشد و جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد ولی بهتر است وسرعت عمل و دقت داشته باشید و ازعالمی ودانشمندی حتماً برای حل مسایل و اشکال های کار خود کمک بگیرید که راه موفقیت هست

پیشنهاد خودتان را داده اید حالا منتظر جواب بوده و از سرگردانی نجات پیدا می کنید. عهدی خواهید بست و امانتی خواهید گرفت که باید تا آخر از او مراقبت کرده و در کاری که انجام می دهید از دروغ و بزرگنمایی پرهیز کنید. اگر دروغ بگویید مستحق هجران و دوری هستید. قرآن زیاد بخوانید که گشایش دهنده است

معاني بیت های غزل193حافظ

بیت اول: آنها كه از نيت ما آگاهي ندارند، از چشم چشراني و نگرش ما به روي زيبايان ،در شگفت اند . آنها خود مي دانند . من همينم كه نشان دادم.

بیت دوم:عاقلان براي باورند كه نقطه اتكاءِ پرگاررِ هستي و برگزيدن آفرينش اند  اما به باور عشق، آنها در دايره وجود سرگشته و حيرانند .

بیت  سوم: تنها ديدگان من جاي نمايش چهره آن محبوب ازلي نيست ماه وخورشيد هم آينه دار جمال اويند.

بیت چهارم:خداوند( در روز ازل) ميان ما وشيرين دهنان خوش بيان ، پيمان جاويد بر قرار كرده ما همه بنده ايم و آنها سرور و صاحب اختيار مايند

بیت پنجم:ما تهيدستان بي نواييم كه آرزوي مي ومطرب در دل داريم. دواي بر ما اگر خرقه پشمين ما را ( براي گرفتن وجه) به گرو بر ندارند

بیت  ششم:جايي كه اهل بصيرت در وصف آيينه جمال خورشيد در مانده و حيرانند ، شرح آن جمال و چهره را ازشب پره مينا مپرس.

بیت هفتم:لاف عشق زدن و از يار گله داشتن ؟ آفرين!برآن لاف و بر اين دروغ،اين گونه عاشقان سزاوار و در خور دوري و فراقند.

بیت هشتم :مگر ما اينكه شيوه اين كار را ازچشم سياه تو بياموزم، و گرنه مستي و پرهيزكاري را با هم داشتن كار همه كس نيست .

بیت نهم:آنگاه كه نسيم صبا بوي جان بخش تو  را به جايگاه خوش و آرامگاه ارواح برساند، عقل و جان آدمي، گوهر وجود خويش را به پاي او نثار کرده.

بیت دهم: اگر زاهد از سِرِّ حالت رندي حافظ در نمي آور د ، مهم نبوده . چرا كه شيطان از جماعتي كه كلام خدارا تلاوت مي كنند هراسيده و دور مي شود .

شرح ابيات غزل193:وزن غزل: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لان وبحر غزل: رمل مثمن اصلم مسبغ

معاني لغات غزل193

مُفلِس :   تهيدست ، بي نوا T نقطه پرگار :  نقطه يي كه سر شاخه ثابت پرگار برآن قرار گرفته

نظر بازي: چشم چراني ، به چهره زياب خيره شدن و در اصطلاح عرفا تأمل و تفكر و تعقل در مظاهر زيباي خلقت و توجه به خالق زيبايي ها .            

خفاش : موش كور، شب پره. لاف : گزافه گويي ، ادّعاهاي بي جا .

شيرين دهنان:  صاحبان لب و دهان زيبا با سخنهاي گفتني و شيرين .

ملی کالا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.