ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

غزل دویست و نود و چهارم حافظ در وفای عشق غزل دویست و نود و چهارم حافظ در وفای عشق
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست و نود و چهارم حافظ

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع      شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمیآید به چشم غم پرست بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع

رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد          همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

 

گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو               کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع

در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست       این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع

در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست          ور           نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع

بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است    با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت     تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار تو       چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع

سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین        تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع

آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت          آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع

فال حافظ

متاسفانه صبر و طاقت خودتان را از دست داده اید فقط با گریه دل خویش را التیام می دهید. با ناامیدی کاری از پیش نخواهید برد تا رسیدن به وصال راهی گرفته و چراغ دلتان را با یاد خدا روشن کنید وصال نزدیک است.مقدمات اولیه این کار برایتان فراهم شده اما او فردی ناقلا و زرنگ می باشد که باید جنابعالی کاملاً خواستان را جمع کنید

  این قدر درفکر این کار نباشید و خود را بهدست تقدیر بسپارید و توکل بر خداوند داشته باشیدو خرید و فروش تفاوتی ندارد ولی تغییر مکان زود بوده و ملاقات مهمی را از دست دادهاید اما به زودی خبر خوشی از راه دور می رسد و دنیا را به خود سخت گرفته و دست ا زلجاجت بردارید و با زبان خوش سخن بگویید زیراخانواده شما را دوست دارند ولی جنابعالی کم لطفی دارید اگر می خواهید عاقبت این کار زیان بار نباشد در 5 شب متوالی با حضور قلب و معنی ا زیوره  الروم از آیه 10 تا 8 آیه بعد از آن را بخوانید به پدر و مادر توجه داشته باشید مسافرت را توصیه می کنم و هدیهای به زودی در یافت می کنید همسر یا پدر شما در معامه ای ضرر کرده بگویید به زودی جبران می گردد پس همیشه صدقه دهد

معنی بیت های غزل حافظ294

بیت اول: در عشق تو مانند شمع در میان خوبان به وفاداری! شهرت دارم و چون شمع در کوی عاشقان فداکار و رندان، شب نشینی و شب زنده داری می کنم .

بیت  دوم:از بس به مانند شمع از دیده ها سیل آسا اشک آتشین روان می کنم، روز و شب به چشمانم که غمزده درد عشق است خواب نمی آید

بیت سوم: هرچند ریسمان صبر و شکیبایی من با تیغ قیچی غم تو قطع شده، باز هم در آتش عشق تو چون شعله شمع لرزان و خندانم .

بیت  چهارم:اگر اشک سرخ فام من مانند اسبی تندرو جولان نمی داد، هرگز راز پنهان (سوز عشقم) به مانند شمع آشکار نمی شد.

بیت پنجم:روز من بدون چهره جهان آرای آفتاب مانند تو چون شب تار است و با آن که در عشقت به مرحله کمال رسیده ام، مانند شمع در حال گداختن و کاستن به سر می برم .

بیت ششم: به مانند شمع سحری تا برآمدن صبح، در من یک نفس باقی مانده است روی بنما تا شمع سان دست از جان بکشم .

بیت هفتم: حافظ، آتش عشق تو را با میل و رغبت در دل خود جای داده و این آتش دل را (به مانند شمع که از این کار عاجز است) نمی توانم با اشک چشمانم فرو نشانم .

شرح ابیات غزل294

وزن غزل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ،بحر غزل: رمل مثمّن مقصور

معانی کلمات غزل 294حافظ

وفا : به سر بردن پیمان ،مشهور خوبانم : در میان خوبان مشهورم .شب نشین : یار شبانه، شب زنده دار .سربازان : جانبازان، عاشقان فداکار.

رندان : منکری که انکار دستورات شرعی او از زیرکی باشد نه از جهل. ظاهر خود را در ملامت نماید و در باطن آراسته باشد .

غم پرست : غم خور، غم پرور .رشته صبر : (اضافه تشبیهی) صبر به رشته تشبیه شده.

مِقراض : قیچی، قیچی مخصوص اصلاح کردن فتیله شمع.

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.