^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست و هفتادو هشتم حافظ

شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش    که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش          مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن       به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش

کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار   که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش

 

بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم       به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست      سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

کمان ابروی جانان نمیپیچد سر از حافظ         ولیکن خنده میآید بدین بازوی بی زورش

فال حافظ

شما نارحتیها و رنج های فراوانی را تحمل نموده و بطوری که برسر دوراهی قرار گرفته اید علتش عدم اتکای به نفس شما می باشد زیرا چشمان نگران عده ای متوجه اقدامات سازنده جنابعالی می باشد پس با توکل برخدا و اراده ای قوی با سرعت و دقت دست به کار شوید و از زما حداکثر بهره را بگیری که تامل و درنگ مفهومی ندارد و خود را با شرایط زمان و مکان کاملاً وقق دهید و  این که ناله کنید که از دنیا و بدی و رنج آن خسته شدم غیر از فرسایش روح نتیجه ای ندارد چون، دنیا بدتر از آنست که فکر می کنید و زیباتر از آن است که تصورش می نمایید از انسانهای حسود و مردور افیونی و ناباب دوری کنید و از گذشته خود و دیگران درس بگیرید

بدانید که مقدمات این نیت هنوز به طور حتم فراهم نگردیده و در 3 معنی قبل خواجه شیراز شما را آشکارا راهنمایی فرموده است ، این معالمه چندان به سود شما نمی باشد تغیر شغل برای خانواده شما درد سر آفرین خواهد بود پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید که گشایش بسیار است

معانی بیت های غزل 278حافظ

بیت اول: شرابی قوی و تند مزه می خواهم که مستی اش مرد را از پای درآورد تا زمانی کوتاه از گرفتاری های دنیا و جار و جنجال آن آسوده شوم

بیت  دوم:در سفره رنگارنگ این دنیای سفله پرور، شیرینی آسایش وجود ندارد. ای دل دهان آزمند خود را از تلخی ها و شوری های آن ببند و پاک نگهدار .

بیت  سوم:شراب بیاور که نمی توان از حیله و فریب آسمان و بازیگری های زُهره چنگ نواز و مریخ جنگجوی آن در امان بود .

بیت  چهارم:ریسمانِ کمندِ شکارِ بهرام گوری را به دور انداخته ساغر جمشیدی را برگیر، چرا که من این صحرا را در نوردیده ام نه بهرام وجود دارد و نه شکار گورخر او و نه گور او .

بیت  پنجم:بیا تا به تو راز این دنیا را در جام شراب زلال نشان دهم به شرط آنکه آن را به کج اندیشان بی ذوق در میان نگذاری

بیت ششم: با نگاه لطف و عنایت به درویشان نگریستن با بزرگی منافاتی ندارد . چراکه سلیمان با آن همه بزرگی و حشمت هم به مور ناتوان عنایت ها داشت .

بیت  هفتم:کمانِ ابروی محبوب، سر از فرمان حافظ نمی پیچد اما به بازوی بی زور حافظ (که قادر به کشیدن این کمان نیست) لبخند تمسخر می زند .

شرح بیت های غزل 278

وزن غزل : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن و بحر غزل : هزج مثمن سالم

معانی لغات غزل حافظ

مرد افکن : نیرومند، از پای درآرنده مردان و پهلوانان

زور : قدرت، کنایه از قدرت مستی شراب .

شراب تلخ : شراب قوی، شراب تند مزّه، کنایه از شراب کهنه که در اثر ماندن مزّه تند و گَس دارد

شر و شور : جار و جنجال، فتنه و آشوب .سِماط : سفره پر از غذا .

شهد : شیرینی، عسل .مذاق : ذائقه، قوّه چشیدن .

مذاقِ حرص : (اضافه تشبیهی) حرص به جایگاه قوه ذائقه یعنی دهان تشبیه شده .

مکر: فریب، حیله .ایمن : در امان بودن، با خیال آسوده و خاطر جمع، مصون، محفوظ .لعب : بازی .

ملی کالا  

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.