^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست و هفتادو سوم حافظ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش      حریف حجره و گرمابه و گلستان باش

شنج زلف پریشان به دست باد مده           مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش

گرت هواست که با خضر همنشین باشی    نهان زچشم سکندر چو آب حیوان باش

زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست         بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش

 

طریق خدیمت و آیین بندگی کردن            خدای راکه رها کن به ما و سلطان باش

دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار          وزانچه با دل ما کدرهای پشیمان باش

تو شمع انجمنی یکزبان و یکدل شو     خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش

کمال دلبری و حسن د رنظر بازیست     به شیوه نظر از  نادران دوران باش

خموش حافظ و از جور یار ناله مکن         ترا که گفت که در روی خوب حیران باش

فال حافظ

شما مورد توجه همگان می باشید از این لطف الهی بهره گرفته و باقلبی پاکی  در خدمت فامیل و مردم باش خود را تافته جدا بافته مدان و دست از لجبازی و قهر بردار واز این و آن گله و شکایت مکن که روزگار همیشه یکنواخت نمی باشد

متاسفانه  هنوز  نیتتان مقدماتش فراهم نشده نیاز هب زمان بیشتر و کوشش افزون تر دارد ولی بالاخره عملی می گردد و اگر از عاقبت کاری می ترسی در 5شب متوالی از سوره فصلت آیه 30تا 6 آیه بعد از آنر ابخوانید واثر معجره آسایش را ببینید

معنی بیت های  غزل 273حافظ

بیت اول:گر دوست مهربانی هستی به پیمان خود پای بند و درخانه و گرمابه و گلزار با دوستت همراه و همدل باش .

بیت دوم:چین و شکن زلف پریشان را به دست نسیم مسپار و مگو که (راضی مشو که) دل عاشقان پریشان باشد .

بیت سوم: اگر آرزوی همنشینی با خضر پیامبر را داری مانند آب حیات از چشم اسکندر به دور باش .

بیت  چهارم:کارِ هر مرغی نیست که ترانه عاشقانه و سرود و مَزامیر داوودی را بخواند. بیا و گل من باش تا چون بلبل برایت غزل خوانی کنم .

بیت پنجم: از برای خدا، ارائه طریق خدمت و راه و رسم و مقررات خدمتگزاری را به خود ما واگذار و تو سلطان ما باش (تا بتوانیم به نحو احسن خدمتگزار باشیم) .

بیت ششم: بعد از این بر روی صیدی که د رمحدوده حرم و در پناه توست شمشیر مکش و از این کار برحذر و از رفتاری که با ما کرده یی پشیمان باش .

بیت هفتم: تو به مانند آن شمعی می مانی که همه مجلس را روشن نگاه می دارد، پس به مانند شمع، یکدل و یکزبان بوده و اندیشه و همّت پروانه خود را در نظر گیر و از این فداکاری شادمان باش .

بیت هشتم: نهایت دلبری و زیباترین شیوه دلستانی در شیوه صحیح نگاه کردن در زیبایان است. پس در طرز نگریستن ( و تشخیص) خود چنان باش که از ممتازان دور و زمانه باشی .

بیت  نهم:حافظ، چه کسی تو را مجبور کرده که جمال پرستی کرده و سرگشته شوی خاموش باش و از جور و ستمی که محبوب به تو روا می دارد این همه ناله و زاری مکن

معانی کلمات مهم غزل 273

حریف : همدم، همراه، یار، همکار، هم حَرف .رفیق شفیق : دوست مهربان .

حُجره : خانه، اطاق مدرسه . خاطر : فکر، ضمیر، دل .

شِکَنج : چین و شکن .گو، پریشان باش : بگذار پریشان باشد .

گرت هواست : اگر آرزوی داری، اگر میل داری .

زَبور : کتاب داوود پیامبر که با آواز خوش می خواند، مَزامیرِ داوود .

زَبور نواز : زبور خوان .زبور عشق : (اضافه تشبیهی) عشق به زبور تشبیه شده .

نوگل : گل تازه، کنایه از معشوق برگزیده .طریق خدمت : راه خدمتگزاری .

آئین بندگی : مقررات خدمتگزاری .صید حرم : صیدی که در محدوده حرم زندگی می کند و در دسترس و مستظهر به حمایت صاحب خود است .

نظر بازی : چشم چرانی، نگاه کردن در خوبان و تماشای محبوبان

ملی کالا  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.