^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 غزل دویست و هفتادودوم حافظ

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش   وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند    ما را دوسه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرق چو آتش زدی ای عارف سالک     جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتابه توام دل نگران است       گو می رسم اینک به سلامت نگران باش

 

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش      ای درج محبت به همان مهر ونشان باش

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند           ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

حافظ  که هوس می کندش جام جهان بین       گو در نظر آصف جمشید مکان باش

فال حافظ

در کارها عجله کن تا از دیگران عقب نیفتی. با دل نگرانی و حرف نگرانی و حرف زدن به جایی نخواهی رسید. بسیار مواظب سلامتی خودت باش. فکر می کنی کس دیگری می خواهد مقصود و نظر تو را از چنگت بیرون بکشد ولی بدان در سرنوشت تو مقصود چیز دیگریست و نصیب کس دیگری نمی شود

شما در دوری و یا چشم انتظار کسی یا چیزی می باشید بطوری که تمام حواس و فکر و ذکر شما گردیده است به جنابعالی مژده می دهم که به مرادت می رسی و جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد او سالم وخوش و خرمدر فکر جنابالی است تا یک هفته دیگر اتفاقات زیبا و مهم و خوبی روی می دهد بطوریکه تصور و باور نخواهی کرد و بدانید که  آینده روشنی در پیش دارید بطوری که موجب افتخار همگان خواهید شد ولی مواظب باش حسودان در کمین نشسته اند و قصد دارند از راه به ظاهر دوستی آسیب برسانند بویژه آن کسی که قدی کوتاه بین کوتاه چشم درشتی دارد و چهار شانه و پر مدعاست

بیمار شما تا یک مدات دیگر به امید خدا دیگر شفا می یابد مسافر شما کارش درست شد با دقت و سرعت عمل و تلاش مواظب رقیبان باشید اگر می خواهید ملکی یا ساختمانی بخرید در 6 شب متوالی سوره نوح آیه 12 تا 10 آیه بعد از آن را با حضور قلب و معنی بخوانید که گشایش بسیار است

معانی بیت های غزل 272حافظ

بیت اول: برگرد و مونس جانِ دلِ تنگ و گرفته از غم من و محرم رازهایِ پوشیده این دلِ در آتش غم گداخته، باش .

بیت دوم:از آن شرابِ مُباحِ معرفتی که در میخانه عشق الهی می فروشند، چند پیاله به ما بده که با این ماه رمضان منافاتی ندارد .

بیت  سوم:ای عارف، اکنون که در خرقه زهد و ریا آتشی افکندی، کوشش تو بر این باشد که سرآمدِ رندان جهان شوی .

بیت چهارم: به آن دلدار که می گفت دل نگران تو هستم بگو، منتظر باش که به زودی به سلامت می رسم .

بیت پنجم:دلم از اندوه دوری آن لبِ لعل جان آفرین، خون شد . ای صندوقچه محبت دل، با همان مِهر و محبتِ معشوق، سر به مُهر و بسته باقی بمان .

بیت ششم:ای اشکِ سیل مانند، برای این که از غم و اندوه، غبار تیرگی بر دل محبوب ننشیند، به دنباله نامه روان باش

بیت  هفتم:به حافظ که آرزوی داشتن جام جهان نما را دارد بگو که نخست بر آن باش تا مورد نظر لطفِ وزیر جمشید مکان باشی .

شرح بیت های غزل حافظ

بحر غزل : هزج مثمّن اخرب مکفوف مقصور و وزن غزل : مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل

معانی کلمات غزل272

ز آن باده که در میکده عشق فروشند : از آن شراب معرفتی که در میخانه عشق الهی می فروشند (شراب مباح)

دلِ تنگ : دل گرفته از غم  ، گو رمضان باش : هرچند ماه رمضان باشد .

در خرقه چو آتش زدی : چون در خرقه آتش افکندی، اکنون که در خرقه زُهد و ریا آتش افکندی .

عارف سالک : شناسای رهرو حق، عارف راه سپر به سوی حق .

به توام دل نگران است : دلم نگران توست، دردل اندیشه تو را دارم، دلم برای تو در حال اضطراب است .

نِگران : چشم به راه، منتظر، در حال نگریستن .لعل روان بخش : لب جان بخش .

دُرج : صندوقچه کوچک . درج محبّت : صندوقچه مهر و محبّت، کنایه از دل .

به همان مُهر و نشان باش : به همان حالت مِهر و محبت و همان مُهر و نشان دست نخورده باقی باش .

جام جهان بین : جام کیخسرو که همه هفت کشور را در آن می دید و به جام جمشید معروف و چون در گذشته تا زمان حافظ، جمشید و سلیمان را یک شخص می دانستند به نام جهان نما یا جهان بین معروف شده است .

آصف : نام وزیر حضرت سلیمان (آصف برخیا)

ملی کالا 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.