^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل دویست وشصت وهفتم حافظ

ای صبا بگذری بر ساحل رود ارس       بوسه زن برخاک آن وادی و مشکین کن نفس

منزل سلمی که بادش هردم ا زما صد سلام     پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس

محمل جانان ببوس آنگه به رازی عرضه دار   کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد درس

من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب    گوشمالی دیدم از هجران کهاینم پند بس

 

عشرت شبگیر کن بی ترس کاندر شهر عشق      شبروان را آشنایی هاست با میر عسس

عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز     ورنه گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس

دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار  گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس

طوطیان در شکرستان کامرانی می کنند       وز تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس

نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست      از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس

فال حافظ

باید بدانید که   این راه و این نیت به موقع و بسیار خوب اجرایی شده ولی به شرط آنکه سرعت عمل دقت و تلاش را از دست ندهید آتیه ای برای شما وجود دارد که همه را مات و مبهوت م یکند و شما را از اندوه رهامی سازد اما برای رسیدن به این نیت راهی دشوار هم در پیش دارید که ابداً نترسید جای نگرانی نمی باشد توجه به اهمیت موضوع لازم است مبادا از روی هوا و هوس ار کنید بلکه از قدرت عقل و اراده و بهر ه گیری از استاد یا استادانی با تجربه این راه را طی کنید که حتماً موفق می شوید

متاسفانه عده ای سمج و مزاحم شما می باشند سعی کن از آنها دوری کنی و توکلت را برخدا قرار بده و برای یار دعاکن که نیاز به محبت شما دارد به زودی ملاقاتی یا مسافرتی مهم در پیش دارید که موجب کامیابی شما خواهد شد و شما  اگر می خواهید بر دشمن پیروز شوید د ر7 شب متوالی از سوره فاطر آیه 34 تا 11 آیه بعد را با معنی بو حضور قلب بخوانید  ومسافر شما کارش فیصله یافته و جای نگرانی نمی باشد شخصی قصد فریب همسر یا پدر شما را دارد تا د رمعامله ای سر او کلاه بگذارد به او بگویید مواظب باشد برخدا توکل کنید

شما انتظار زیاد کشیده و نمی دانی که آیا او هم تو را دوست میدارد و یا خیر آیا می خواهد تو را ببیند. اضطراب زیادی داری پس غصه نخور، عاشقی جز عذاب و درد چیز دیگری ندارد ولی به خاطر عشقت زندگی می کنی. منتظر باش خبر بسیار خوبی به تو می دهند و تو مورد لطف کسی قرار گرفته

معنی بیت های غزل 267حافظ

بیت اول: ای بادصبا اگر گذارت به ساحل رود ارس افتاد به خاک آن سرزمین بوسه زده و نَفَس خود را از بوی خاک آن، خوشبو ساز .

بیت  دوم:منزل و جایگاه محبوب را که سلام بسیار برای او دارم، پُر از سر و صدای ساربانان و بانگ زنگ کاروان خواهی دید .

بیت سوم:به کجاوه محبوب بوسه زده با ناله و زاری به حضور او عرض کن که ای محبوب مهربان از دوری تو سوخته و بی تاب شدم، به فریادم برس .

بیت  چهارم: به من که سخنان خیر اندیشان و ناصحان به مانند نغمه رباب در گوشم همهمه می کرد، فراق چنان گوشمالی داد که همین پند برایم بس است .

بیت  پنجم:در عشرت های شبانه بکوش و می بنوش که در شهر عشق، میان عیّاران و مهتر پاسبانان نشانی ها و آشنایی ها برقرار است .

بیت  ششم:ای دل کار عشقبازی، بازی و سرسری نیست. سر در راه آن بباز زیرا که گوی عشق را با چوگان هوس نمی توان زد و برد .

بیت  هفتم:هرچند که مردم هشیار ، اختیار خویش را به دست کسی نمی دهند، دل من با میل و رغبت در راه چشم مست محبوب جان می سپارد .

بیت  هشتم:طوطی ها در مزرعه نیشکر به عیش و کامرانی مشغولند و مگس بی نوا از دور، دست حسرت و پشیمانی بر سر می زند .

بیت  نهم:اگر نام حافظ بر زبان قلم دوست جاری شود (نامه یی بنویسد) همین آرزو از درگاه حضرت شاهی مرا کفایت می کند .

لغات غزل267

مَحمِل : کِجاوه ، سَلمی : نام زنی از عروسان عرب مانند لیلی و مجازاً هر معشوق را می دهد .

رود اَرَس : رودخانه یی در شمال ایران و در مرز آذربایجان و ایران و ارمنستان می گذرد .

وادی : زمین بین دو کوه ، دشت   ، صد سلام : سلام های بسیار .

عرضه دار : به عرض برسان، بیان کن .

قول رُباب : نغمه رباب، صدای بم و همهمه مانند رُباب .عشرت شبگیر : عیش و عشرت شبانه، عیش نیمه شب و سحرگاهان .

شبروان : دزدانی که در دل شب به دزدی می روند، عیاران  ،عسس : پاسبانان، نگهبانان (جمع عاس)

شرح بیت های غزل حافظ 267

وزن غزل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . همچنین بحر غزل حافظ: رمل مثمّن محذوف

ملی کالا  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.