^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل دویست وشصت وششم حافظ

دلم رمیده لولیوشیست شورانگیز      دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

فدای پیرهن چاک ماه رویان باد               هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد           که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز

فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی       بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر        به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز

 

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز

بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت   که در مقام رضا باش و از قضا مگریز

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست        تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

فال حافظ

در هر حالی رضایت به رضای خدا باشد و آنچه سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. تنها کاری که از دستت برمیاید این است که به درگاه خداوند دعا کنی تا شاید سرنوشت به میل خودت برگردد. همیشه امید داشته باش و به وعده های دروغین و رنگارنگ دیگران توجهی نکن وبدان  که زندگی بدون عشق، پوچ و تو خالی و غیر قابل تحمل است. دوستان خود را بیازما تا میزان صدق و درستی آنها بر تو مسلم شود. با کسانی که ادعای دوستی و محبت دارند معاشرت نکن. به آنچه داری قانع باش و زیاده طلبی را رها کن. غرور و خودخواهی را از خود دور بنما

بدانید که  خوشبختانه این نیت به سرانجام می رسد اما دارای رقیبان سرسخت هستید و طرف مقابل هم نیرنگ باز است اما چون جنابعالی قلبی مهربان و با صفا داری و دعای خیر پدر و مادر را بهمراه دارید صد در صد نیت جنابعالی در این مورد بر آورده می شود

سعی کنید همین هفته به یکی از مشاهد بروید و دعا کنید و نذر خود را ادا کنید کار شما آنقدر پیچیده و مشکل نیست بلکه نیاز به بردباری و شکیبایی دارد در این هفته مقدمات کار مهمی فراهم می گردد که تحولی اساسی در زندگی شما بوجود می آید از معامله ای سودی و از شغلی بهره ای و از نوزادی و مسافرتی لذت فراوان نصیب شما و خانواده خواهد شد

اگر می خواهید شما یا فرزند یا اقوامتان د رکنکور یا مسابقه علمی پیروز شوند از سوره الاعراف از آیه ده تا بیست و چهار را با حضور قلب و معنی در ده شب متوالی بخوانید

معنی بیت های غزل 266حافظ

بیت اول: دلم به وسیله زیبارویی کولی صفت و عاشق کش و نیرنگ باز که به دروغ وعده می دهد، ربوده شده است

بیت دوم: هزار جامه پرهیزکاری و خرقه تقوا فدای چاک پیراهن ماهرویان باد .

بیت  سوم:ای ساقی، فرشته از عشق چیزی نمی داند و در نمی یابد . جام شراب (محبت) بخواه و از آن قطراتی بر خاک آدم، گلاب پاش کن .

بیت  چهارم:بنده آن کلماتی (در شعر) هستم که از گرمی، انسان را آتش به جان می کند نه آن کلماتی که چون آب سرد بر آتش تند، حرارت را فرو می نشاند .

بیت  پنجم:رحمی کن که به حالت تنگدستی و خسته دلی رو به درگاهت آورده ام و به غیر از دوستی تو هیچ بهانه یی ندارم .

بیت  ششم:به نیرنگ بازی های خود مغرور نباش که مثل معروفی است که مردم از احکام پادشاه هزار جور برداشت و تعبیر می کنند .

بیت  هفتم:بیا و بشنو که دیشب ندا دهنده غیبی، در میخانه برای من پیامی آورد و گفت که با مقدّرات بساز و از سرنوشت فرار مکن.

بیت  هشتم:پیاله یی به کفن من ببند تا در سحرگه روز رستاخیز با شراب، ترس را از دل بزدایم .

بیت  نهم:بین عاشق و معشوق پرده و حجابی وجود ندارد. حافظ وجود تو حجاب و حایل تست. با برخاستن، آن را از میان بردار .

شرح بیت های  غزل 266

وزن غزل : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان و بحر غزل : مجتّث مثمّن مخبون اصلم مسبغ میباشد

معانی لغات مهم غزل حافظ

لولی : کولی، زن لطیف و ظریف کولی و معنی لولی وش : کولی صفت، زیبای وحشی

ربوده : به خود جذب کرده، به سوی خود کشیده .شور انگیز : شوق آفرین، فتنه انگیز، آشوب گر .

دروغ وعده : با وعده دورغ ، قتّال وضع : شبیه قاتلان، عاشق کُش .

رنگ آمیز : نیرنگ باز ، فریب کار ، حیله گر ، جامه تقوا: لباس پارسایی و پرهیزکاری .

خِرقه پرهیز : جامه تقوای صوفیان .فقیر و خسته : تنگدست و دل پریش .

وِلا : دوستی ، محبت ، دستاویز : مستمسک، وسیله و بهانه .

بازیّ خود : نیرنگ بازی خود، سیاست بازی خود .تعبیه : آرایش جنگی، ترتیب و قرار، پنهان کردن و پوشیدن چیزی، حیله جنگی . رضا : راضی، خوشنودی

هاتف : ندا دهنده یی که خود پیدا نیست و صدایش به گوش می رسد .

مقام رضا : مقامی بعد از مقام توکّل در امر سلوک و در اصطلاح صوفیه به معنای تحمل مرارت و عدم کراهت از احکام قضا و قدر است .

هول : هراس، دلهره، ترس ،حایل : جدا کننده، پرده و حجاب .

ملی کالا 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.