^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 غزل دویست وچهل و هفتم حافظ

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار              وزرو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار

به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل      نسیم و صل زمرغ سحر دریغ مدار

حریف عشق تو بودم چو ماه نوبودی     کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت     سخن بگوی و زطوطی شکر دریغ مدار

 

جهان و هرچه دروهست سهل و مختصر ست    زاهل معرفت این مختصر دریغ مدار

مکارم تو به آفاق می رد شاعر                    ازو وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

چو ذکر خیر طلب م یکنی سخن این است       که دربهای سخن سیم و زر دیغ مدار

غبار غم برود حال خوش شود حفظ                  تو آب ددیهازین رهگذر دریغ مدار

تفسیر فال حافظ

 اگرچه دنیا محل گذر هست اما نیکی و خوبی در آن پایدار میماند افرادی مانند جنابعالی که دارای قلبی پاک هستند همیشه موفقند اگر این کامیابی بر اثر رنج بدست آید پس صداقت تلاش پشتکار سرعت عمل را ازدست مده تا بر رقیبان پیروز شوید و باید بدانید که  این نیت با کمی صبرو حوصله عملی می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست و این پریشانی جنابعالی نتیجه وسواس و تردید و عدم اتکای به خود می باشد

  خریدو فروش را توصیه می کنم اما: تغییر مکان و شغل فعلاً  صلاح نمی باشد پدر و همسر شما درگیر مساله ایست و نیاز به کمک دارد اما غرورش اجازه درخواست نمی دهد به هر نحو به او کمک کرده و اگر می خواهید مسافر یا غایب شما زود باز آید سوره ابراهیم از آیه 24 تا هفت آیه در هفت شب بخوانید که گشایش بسیار است بیمار شما نیاز به مراقبت بیشتر دارد چهار فرزند در طالع دارید که سومی اوضاعش خوب خواهد شد

در انتظار خبری میباشید  که به زودی به شما میرسد و به شکرانه ی این خبر عبادت خدا را به جای آورید. هر کار سختی در دنیا با اراده ی قوی تان بسیار آسان می گردد. ثروت زیادی به دست می آورید که در راه خدا انفاق هم می کنید و این باعث زایل شدن غم از دلتان می گردد

معنی بیت های غزل247حافظ

بیت اول:  ای نسیم صبا از وزیدن برمنزل محبوب ، مضایقه مکن و از اینکه خبری از محبوب برای عاشق دل از دست داده بیاوری دریغ مورز

بیت دوم:ایگل به شکر آنکه به آرزوی دل خود رسیده و شکوفا شده یی بوی وصال را به وسیله نسیم ، به بلبل برسان .

بیت  سوم:آن زمان که تو چون هلال ، نوجوان بودی من همدم و طالب عشق تو بودم اکنون که چون بدر ، جوان برومندی شدی ( نظر لطف) خود را از من مگیر.

بیت  چهارم:دنیا و هر چه در آن است خوار و بی مقدار است از عارفان این (نظرِ لطف) را مضایقه مکن.

بیت پنجم: اکنون که لب لعل شیرینت سرچشمه شیرینی هاست ، سخن بگوی و شکر خود را از این عاشق که به مانند طوطی خواستارآن است دریغ مکن .

بیت ششم: شاعر ، خبر بخشش و بزرگواری ها ی تورا در جهان می پراکند . مقرری و خرج سفررا از او مضایقه مکن .

بیت هفتم: جان کلام و منظور من این است که هر گاه تو طالب نام وشهرت نیک هستی ، در برابر ارزش سخن از پرداختن سیم وزر مضایقه مکن .

بیت هشتم: حافظ ، گرد و غبار غم و اندوه از میان رفته و حالت روبه بهبودی خواهد گذاشت. از ریختن اشک در این راه کوتاهی مکن.

شرح بیت های غزل247

وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات و بحر غزل: مجتث مثمن مخبون مقصور

معانی کلمات غزل247

منزل:جایگاه ونزول و اقامت کاروان. جانان:محبوب. ماه نو: هلال ، کنایه از نوجوان بودن.

گذر:گذشتن ، در اینجا به معنای وزیدن.دریغ مدار:مضایقه مکن.

بیدل: دل از دست داده .به کام بخت:مطابق آرزو ، به مراد طالع .

حریف عشق:طرف وهمدم عشق.ماه تمام:بدر، کنایه از جوان کامل عیار.

سهل:آسان ، خوار و بی ارزش ، ناچیز.اهل معرفت:عارفان .مکارِم:مکرمت ها ، بزرگواریها

ایمن مختصر:این اندک بی مقدار، کنایه به ( نظر) بیت ماقبل.لعل نوشین:لب شیرین، لبشیرین لعل مانند

منبع ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.