^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل دویست وچهل و پنجم حافظ

الا ای طوطی گویای اسرار               مبادا خالیت شکر ز منقار

سرت سبز و دلت خوش باد جاوید        که خوش نقشی نمودی از خط یار

سخن سربسته گفتی با حریفان         خدا را زین معما پرده بردار

به روی ما زن از ساغر گلابی    که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار

چه ره بود این که زد در پرده مطرب      که می‌رقصند با هم مست و هشیار

از آن افیون که ساقی در می‌افکند       حریفان را نه سر ماند نه دستار

 سکندر را نمی‌بخشند آبی       به زور و زر میسر نیست این کار

بیا و حال اهل درد بشنو          به لفظ اندک و معنی بسیار

بت چینی عدوی دین و دل‌هاست        خداوندا دل و دینم نگه دار

به مستوران مگو اسرار مستی          حدیث جان مگو با نقش دیوار

به یمن دولت منصور شاهی     علم شد حافظ اندر نظم اشعار

خداوندی به جای بندگان کرد    خداوندا ز آفاتش نگه دار

فال حافظ

سخت به اين نيت پايبند شده ايد و افکار جنابعالي را به خود مشغمول کرده ولی درحالي که اين نيت نياز به صبرو حوصله داشته ، زيرا مقدمات کامل اين ار فراهم نشده است پس به جنابعالي توصيه مي کنم که دعا کنيد .

برایتان مسافرت را تصويه م يکنم ولي براي خريد و فروش زمان مناسب نمي باشد ازدواج و طلاق راهي طولاني در پیش دارد از مسافر مژده اي به زودي دريافت خواهيد کرد ملاقاتي مهم در پيش خواهيد داشت

گي و سروري .

معنی غزل245حافظ

بیت اول: هان ، ای طوطی که رازها را بازگو می کنی ، منقارت از شکر خالی مباد.

بیت  دوم:همیشه سر سبز و پیوسته دلت شاد باشد که چرا سبزه یی از خطّ عارض یار را نشان دادی .

بیت  سوم:سخنی نامفهوم و پوشیده بیان کردی . برای خاطرخدا از این سخن سر پوشیده پرده بردار.

بیت  چهارم:ای بخت بیدار از ساغر شراب آبی و از گلاب نا ب قطراتی بر روی ما بپاش چرا که ما خواب آلوده ایم .

بیت  پنجم:این چه آهنگی بود که مطرب در پرده موسیقی نواخت که مست و هشیار با هم به پایکوبی برخاستند .

بیت ششم: از این حشیشی که ساقی با می مخلوط کرد، برای هم پیاله ها نه سرو دستار باقی ماند .

بیت هفتم:به اسکندر آب حیات نمی بخشند . این کار با زر و زور میسر نمی شود ( توفیق می خواهد ) .

بیت  هشتم:بیا و در کوتاه و پرمعنا گفتار عارفان را بشنو

بیت نهم:آن بت چین دشمن دین و دلهای ماست . ای خدا دل و دین ما ار از شر او محافظت فرما.

بیت  دهم:اسرار مستی را با آنها که دلشان در پرده غفلت پوشیده است در میان مگذار و وصف جان را با نقش بر دیوار بازگو مکن

بیت  یازدهم:حافظ به برکت منصور شاه در سرودن اشعار به شهرت رسید .

بیت  دوازدهم:او در حق بندگان بزرگواری کرد . خدایا اورا از بلاها محافظت فرما.

شرح بیت های غزل245

وزن غزل: مفاعیلن فعیلن مفاعیل و بحر غزل: هزج مسدس مقصور

معاني کلمات مهم 245

گوياي اسرار: بازگو كننده اسرار، افشا كننده اسرار در عالم بيخودي .طوطي: 1. قلم:2. نفس ناطقه شاعرۀ 3. حشيش يا سَبزَك.

مباد خاليت شكرز منقار: هر گز شكر از منقارت دور مباد.

خالي : فارغ ، آزارد ، رها بركنار ، تهي. خط: موهاي تازه روئيده گرد عارض يار.

نقش : تصوير.سربسته: موجز ، مختصر ، با كنايه واشاره.

معما: چيستان ، سخن سرپوشيده، پيچيده ودشوار . اَفيون: ماده مخدر ، مادهّ یی كه سبب افزونی مستي شراب مي شود ، حشيش ، بنگ .

ره : لحن يا مقام موسيقي، دستگاه ، آهنگ. قسمتي از يك آواز.اهل درد: عارفان .

مستوران : پارسايان ، اشخاص عفيف ومحبوب .يُمن: بركت.

عَلَم شد: سرشناس شد، مهتر وشاخص شد.خداوندي : بزرگي و سروري .

معانی ابیات غزل245

 منبع ملی کالا 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.