^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 

غزل دویست و چهل وچهار حافظ

معاشران گره زلف یار باز کنید          شبی خوش است بدین قصه اش درازکنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند      ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ بهبانگ بلند می گویند     که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

بهجان دوست که غم پرده برشما ندرد   گر اعماد بر الطاف کارساز کنید

 میان عاشق و معشوق فرق بسیارست   چو یار نازنماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر صحبت این حرف است    که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

هرآن کسی که دین حلقه نیست زنده       به عشق بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

وگر طلب کند انعامی از شما حافظ           حوالتش به لب یار دلنواز کنید

فال حافظ

روزگار شادی آفرینی در پیش دارید به شرط آنکه علاقه اراده سرعت عمل و فعالیت همراه شما نباشد و در همین هفته یه یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذر خود را ادا کنیدو توکل برخداداشته باشید پیروز و موفق می شویدزیرا دعای خیر موجب می شود حتماً پیروز شوید

شما از زندگی خوبی برخوردار هستید ارزش آن را بدانید و بیهوده لجبازی و وسواس به خرج ندهید عزیزم انسان کسی است که در ناخوشی خوش باشد درغمشاد باشد زیرا که مراد در بی مرادی به هم پیچیده است و درآن موردغصه رسیدن بی مرادی درد است پس غصه خوردن دردی را دوا نمی کند رها کن و تعداد سه فرزند در طلاع دارید و شغل و مقام خوبی در انتظار خواهید داشت درمعامله ای سود می برید ولی مواظب باشید

روزهای خوشی را سپری کرده و بابت این روزگار خوش بیشتر خدا را عبادت نمایید و هر چه بیشتر با خدا باشید زودتر از غم رهایی پیدا نموده و خدا شما را بسیار دوست دارد و می خواهد که او را زیاد عبادت کنید. از صحبت با نامحرمان پرهیز کنید. امیدوار باشید که به حاجات خودتان می رسید

معنی غزل 244حافظ

بیت اول: ای دوستان!حلقه های پر پیچ و تاب زلف یار را باز کنید و با قصّه ی باز کردن زلف یار، شب خوش عاشقان را طولانی تر کنید.ای عاشقان!بیایید امشب را در کنار معشوق آسوده بنشینیم.امشب شب خوبی است، بیایید تا دیرگاه از قصّه ی زلف معشوق و از عشق، سخن گفته

بیت دوم: محفل انس و صفای دوستان همدل و یکرنگ مهیّا است و یاران همگی جمعند، «و اِنْ یکاد»بخوانی و در را ببندید تا کسانی که همدل و همزبان نیستند و با محفل عاشقان بیگانه می باشند، وارد نشوند و به این خلوت انس را نیابند.

بیت سوم:چنگ و رباب با آواز بلند و دلسوزانه می گویند که پیام و سخن عارفان و صاحبدلان را با گوش دل بشنوید و به آن عمل کنید.بانگ سازها آشکارا به حاضران خلوت انس می گویند:به صخن صاحبدلان و آزادگان گوش بسپارید تا سعادتمند گردید.

بیت چهارم:سوگند به جان دوست که اگر به لطف و عنایت پروردگار تکیه کنید، به یقین غم عشق، شما را به فریاد نخواهد آورد و راز شما برملا نخواهد شد و قابل تحمل خواهد گردید.

بیت پنجم:میان عاشق و معشوق فاصله و تفاوت بسیاری است.اقتضای عاشقی این است که هرگاه معشوق ناز کرد، شما ناز و غرور او را تحمل کنید و با تمام وجود آن را بخرید و به او ابراز نیاز و تمنّا کنید.

بیت ششم:نخستین پند و اندرز پیر مجلس انس و یک دوست با تجربه و خیرخواه این است که از همنشین بد و ناباب که با شما همدل و همزبان نمی شود و به خلوت انس راهی ندارد، دوری نمایید

بیت هفتم:هر کس که در این مجلس به راستی عاشق نیست و عشق را نمی فهمد، اگرچه زنده است، او را مرده به حساب آرید و به فتوای من بر او نمازمیت بخوانید

بیت هشتم:حافظ بابت این غزل زیبای خود صله و انعامی می خواهد و اگر از شما آن را طلب کرد، او را به لب شیرین معشوق دلربا حواله کنید، چراکه انعام مورد انتظار او، بوسه ای از لب یار مهربان میباشد

منبع ملی کالا 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.