^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست وسی ودوم حافظ

بر سر آنم که گر ز دست برآید    دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد     دیو چو بیرون رود فرشته درآید

صحبت حکام ظلمت شب یلداست      نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی‌مروت دنیا          چند نشینی که خواجه کی به درآید

 

ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر ره روی که در گذر آید

صالح و طالح متاع خویش نمودند         تا که قبول افتد و که در نظر آید

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر         باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست         هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید

فال حافظ

شما باید تصمیم خود را عملی کنید و هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. غصه های تو به پایان رسیده است. با تلاش و اراده ی خویش شیطان را در وجودت کشته ای، حال وقت برپا خاستن است. از خدا جدا نشو تا همیشه نتیجه ی کار بر وفق مرادت باشد

باید مقداری از غرور و جاه طلبی خود را  بکاهید و به واقعیت های زندگی توجه بیشتری کنید ، تا سختی ها از شما دور شوند زیرا با این نبرد درونی که با خود آغاز کرده ای چیزی غیر از افسردگی به دست نمی آورید و مشکلات جنابعالی با کمی دقت و وقت شناسی تلاش قابل حل می باشد بجای اینکه با افراد بیگانه مشورت کنی بهترین مشاور جنابعالی خانواده هست و همین امروز جلسه ای تشکیل بده و با آنان دراین باره مشورت کن

 طالع شما دربرج حوت اسفند می باشد و بسیار درخشنده و نورانی هست به زودی به شما قول می دهم شاهد موفقیت را درآغوش خواهی گرفت پس زمانی که موفق شدی ضمن سپاسگزاری نذر خود را ادا کن و متعهد باش که درکارها فقط برخداوند توکل داشته باشی

مسافرت را توصیه می کنم هرید و فروش صلاح نیست تغییر مکان وشغل حتمی است ازدواج بالاخره عملی می شود و طلاق راهی طولانی دارد و درامو تحصیلی و علمی موفق می گردی

معاني کلمات غزل232

زدست برآيد : مقدور وممكن باشد. خلوت: تنهايي گزيدن ، انزوا ، عزلت ، نهانخانه، جاي خاليا زاغيار

بر آنم : قصد آن را دارم ، برآن سرم ، عزم آن دارم.

خلوت دل : شبستان دل ، نهانخانه دل ،اغيار : بيگانگان ، اضداد ، ناموافقان ( جمع غير ).

حُكّام: فرمانروايان ، حاكمان.صحبت: مصاحبت ، هم نشيني.ظلمت : تاريكي .

يَلدا: لغت مأخوذ از سرياني به معناي ميلاد عربي ، شب آخر پاييز اول زمستان كه درازترين شبهاي سال است و با شب اول جدي وهفتم دي ماه جلالي و بيست و يكم دسامبر مطابقت دارد و آن شب را شب ميلا د حضرت مسيح مي دانسته و قدما در اين شب دمراسمي انجام و امروزه شب نشيني در اين شب رايج است ( فرهنگ دهخدا) .

بو، كه برآيد: شايد طلوع كند، باشد كه سر بزند.

گدايي : 1. سائلي 2. پرسيدن و طلبيدن براي رسيدن به كمال نفس

.از نظر : از رأي، از فكر ،صالح: درست كاري ، نيكو كار ،سراچه : خانه محقر و كوچك .

معنی بیت های غزل 232حافظ

بیت اول: بر سر آنم كه اگراز عُهده اش برآيم، كاري كنم كه غم وغصه پايان پذيرد .

بیت دوم:نهانخانه دل جاي هم نشيني ناموافقان و بيگانگان نيست آنگاه كه ديو از آن بيرون رود فرشته در آن فرود مي آيد.

بیت سوم:هم نشيني با فرمانروايان ( بيدادگر ) ( به منزله فرورفتن در ) تاريكي شب يلداست . از خورشيد( عدالت ) نور طلب كن ، باشد كه اين مِهرِ جهانتاب عدالت طلوع كند

بیت چهارم:تاكي بَر دَرِ خداوندگاران بي رحم مي نشيني ، به اين اميد كه از خانه بيرون آيد ( و به توالتفات كند)

بیت پنجم:ترك گدايي و پرستش معنوي مكن تا از نظريات و عقايد مردمان حتي رهگذاران بتواني بهره بردهبه گنج معرفت دست بيابي .

بیت ششم:هر دودسته نيكوكار و تبهكاري كالاي خويش را به نمايش گذاشتند بايد ديد تا كدام دسته مورد قبول قرا رگفته و چه كالايي مورد پسند واقع مي شود .

بیت هفتم:اي بلبل عاشق تو خواستار دوام زندگي باش زيرا سرانجام بار ديگر باغ سر سبز و گل بر شاخه شكوفا خواهد شد.

بیت هشتم:در اين دنياي بي نقدار ، نا آگاهي حافظ ( از پايان كار) تعجب آور نيست . زيرا هر كس در ميخانه ( اين دنيا) از باده هوا وهوس مست شد به ناچار از آن بيرون مي رود .

شرح بیت های غزل 232

وزن غزل : مفتعلن فاعلات مفتعلن فع و بحر غزل : مُنسرح مثمن مطوي منحور است.

منبع: ملی کالا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.