^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست وبیست وهشتم حافظ

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود         پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند              گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود

آخر ای خاتم جمشید همایون آثار              گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود

واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید           من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود

 

عقلم از خانه به دررفت و گر می این است      دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود

صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می     تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود

خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت    حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود

فال حافظ

شما برای انجام این نیت ان را ازخداند طلب کن پس به یکی از مشاهد متبرکه رفته و نذر کنید و دو شبی سوره المجادله را بخوانید به شرط آنکه با حضور قلب و معنی باشد تا گشایش حاصل شود برا یاجرای نیت نباید بی تابی و بی حوصلگی کنید زیرا مصلحت جنابعالی دراین است که ابتدا مقدمات آن فراهم شود پس با توکل به خدا با ایمان قوی اقدام  کنید

  مسافر جنابعالی شتاب دارد به او بگویی کارش انجام می گیرد ولی وقت لازم است و وسواس را کنار بگذارید وبا همسرخود مهربان باشیدزیرا او گرفتار ناراحتی شدهکه نمی تواند به شمابگوییددر معامله ای هم ضرر کرده ولی به زودی جبران می شودبیمار حالش تغییر نمی کنداز ریسک کردن تغییر شغل و مکان منصرف شویدمن را نیز دعا کنید

معنی بیت های غزل 228حافظ

بیت اول: ما از باغ حسن تو میوه یی چیده و بهره ببرم یا پیش پای مسیر زندگی خود را با چراغ تو ببینم چه خواهد شد !

بیت دوم:خدایا اگر من گرما زده لحظه یی در پناه سایه آن معشوق سرو بلند قد بنشینم چه خواهد شد .

بیت سوم:آخر آنکه چون انگشتی سیلمان ، فرخنده اثرو بخت آفرینی ، اگر نشانه یی از تو بر نگین بخت من بیفتد چه خواهدشد.

بیت چهارم:در حالی که خطیب و سخنران مشهور این دیار به صف دوستداران پادشاه و نگهبان این شهردر آمد ، اگر من به محبوب مهربانی دل ببندم چه می شود.

بیت پنجم:عقلم از خانه سر بیرون رفت . اگر شراب ، چنین اثر شگرفی به جای می گذارد، می توانم در یابم که در خانه دین و ایمان منهم چه اتفاقی خواهد افتاد .

بیت ششم:عمر عزیز در راه معشوقه و می صرف شد . تا ببینم که از معشوق چه به روز ما و از می چه بر سر ما خواهد رفت .

بیت هفتم: خواجه و سرور من آگاه شد که من عاشق پیشه هستم و مشکلی پیش نیامد ، اگر خواجه حافظ هم در شهر از این موضوع با خبر شود طوری نخواهدشد.

شرح بیت های غزل 228

وزن غزل: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن و بحر غزل: رمل مثمن مخبون محذوف

معانی کلمات غزل228

سوخته:گرما زده ، از شدّت آفتاب سوخته .

خاتم جمشید همایون آثار :انگشتری سلیمانی بخت آفرین ، کنایه از خواجه تورانشاه وزیر شاه شجاع.

کَنَف: حمایت ، پناه، سایه ، همایون آثار: مبارک و میمون.

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.