^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست وبیست و یکم حافظ

چو دست درسر زلفش زنم به تاب رود    ورآشتی طلبم با سر عتااب رود

چو ماه نوره نظارگان بیچاره       زند به گوشه ابرو و درنقاب رود

شب شراب خرابم کندبه بیداری       وگر به روز شکایت کنم بهخواب رود

طریق عشق پرآشوب و آفتاست ای دل     بیفتد آن که درین راه با شتاب رود

 جباب را چو فتد باد نخوت اندر سر      کلاه داری آش اند سر شراب رود

گدایی درجانان به سلطنت مفروش       کسی زسایه این در به آفتاب رود

دلا چو یر شوی حسن و نازکی مفروش که این معامله درعالم شباب رود

سوادنامهموی سیاه چون طی شد     بیاض کم نشود ورصد انتخاب رود

حجاب راه تویی حافظا زمیان برخیز    خوشا کسی که درین پرده بی حجاب رود

فال حافظ

 هرکاری بکنی او ناز و کرشمه می کندو بهانه ای دیگر می آوردعلتش توجه بی اندازه شما به او می باشدپس قدری خوددار باش و برای مدت یک ماه از محبت خود بکاهیدتا ارزش کارهای شمارا بداند و طوری وانمود کنیدکه دیگرمایل به ملاقات نمی باشید تا او به خود بیایدشاید اولین دفعه عکس العمل نشاندهد اما جنابعالی جا نزنید و از میدان خارج نشوید و دست خودرا رو نسازید.

شما گمشده خود را پیدا میکنید تغییر شغل صلاح نیم باشد تغییر مکان جایز نیست خرید خوب است ولی فروش سودمند نمیباشدو  بیمار شفا می یابد از مسافر خبری دریافت می کنیدحتماً موفق می شوید هدیه ای دریافت می کنیدپس نذرخود را اداکنیدتا مسافر شما به سلامت باشد

بدانید که   گردنبند عشق و مهر ومحبت برگردنشماست و می توانید همه را اسیر و برده خویش سازید پس نگران نباشید و به زندگی درخشان و امیدبخش خود لبخند بزندی و نگران نباشید وگاهی برای تفریح کارهایی می کنی که خیلی زود هم پشیمان می شوی. اصلا" فکر نمی کردی که راه عشق اینقدر سخت باشد. از خدا بخواه تا راه راست را به تو نشان دهد تا بتوانی راحت تر به معشوق برسی

معنی بیت های غزل 221حافظ

بیت اول: همین که به گیسویتش دست می زنم، خشمگین می شود و چون پوزش خواسته و از او سازگاری طلب می کنم به سرزنش و ملامت گویی می پردازد

بیت دوم:همانند ماه نو ، گوشه ابروی خود، راهزن دیده بینندگان بی نوا شده وخود را از دیدگان پنهان می کند

بیت سوم:در شب باده نوشی ، بیدار نگاهم داشته و مرا از پای در می آورد و اگر روز بعد ,از او گله کنم خودرا به خواب و نادانی می زند

بیت چهارم: ای دل، راه عشق پر از فتنه و آشوب است. هر کس که این راه با شتاب بپیماید از پادر آمده بر زمین خواهد خورد

بیت پنجم:آنگاه که باد غرور در سَرِ حباب ، روی سطح شراب می افتد . برجستگی و سر افرازی او در سر شراب ، از دستش به در می رود

بیت ششم:در یوزگیِ آستانه معشوق را با پادشاهی عوض مکن که هیچ کس از سایه این درگاه ( که از آفتاب برتری دارد) به سوی آفتاب نمی رود

بیت هفتم:ای دل، به هنگام پیری در بَندِ فخر ومباهات حسن و ظرافت مباش ، زیرا این گونه رفتارها برازنده دوره جوانی است

بیت هشتم:وقتی مرکب نامه موی سیاه از بین رفت اگرصدبارهم موهای سفید را بر گزیده ودر آوری از سفید ی ها کاسته نخواهد شد.

بیت  نهم:حافظ ، فنا شو که وجود تو پرده و مانع بر سر راه ( الی الله) است . خوش به حال کسی که بدون مانع و حجاب این را بپیماید.

معانی کلمات غزل 221

به تاب رود : خشمگین شود، به تُندی و خشونت گراید ،با سرِ عتاب رود : بر سر عتاب می رود ، به ملامت و سرزنش و پرخاش روی می آورد .

نَظّارگان : بینندگان ، گروه بیننده .حُباب : سر پوش شیشه یی که روی مواد خوراکی نهند ، لوله و سر پوش شیشه یی که روی فتیله چراغ نهند ، قُبّه محدّب که از اثرش باران روی سطح اب راکد پیدا و بلافاصله می تَرَکَد .

بادِ نخوت :باد غرور ، باد ناز و تکبّر ،نازکی:نازک دلی ، ظرافت طبع .

کلاه داری : بزرگی و سروری ، تاجداری ، حفظ وضعیّت موجود ،سواد :سیاهی ، مُرکب .

طیّ شد :به سرآمد ، تمام شد

ملی کالا

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.