^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل دویست حافظ

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند

             پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند

            عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

 

          باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

           مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب

           تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند

تشویش وقت پیر مغان می‌دهند باز

           این سالکان نگر که چه با پیر می‌کنند

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید

            خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست

              قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

              کاین کارخانه‌ایست که تغییر می‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

            چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

فال حافظ :

راز دل خود را با هر فردی درمیان مگذار و قدری خوددار و متفکر باش که حسودان به زندگی شما حسادت می ورزندو شخصی بلند قد جو گندمی سیاه چرده و باریک میان قصد فریب دارد فوری از او دور شوید و از افراد سیگاری و افیونی جداً برحذر باشید که آنها قصد فریب دارند

بر حسب تفاسیر خرید و فروش زیان آور بوده و طلاق حتمی است اما ازدواج مقدماتش فراهم نمی باشد بیماری بهبود نیافته و از مسافر خبی دریافت م یکنید و 5 فرزند در طالع می باشد که یکی از آنها به مقام بزرگی خواهد رسید

اینقدر به مال و ثروت خود مغرور ننما و به مال دنیا اعتمادی نمیباشد هر آن می سوزد و از بین می رود. محبت و عشق را نمی توان با پول خرید. ثروت قلب را تیره می کند. برای عبادت نگو که معذورم تو هر چه داری از لطف خداست. همان هایی که در اطراف شما میباشند در زمان بدبختی تو را به نیم جو هم نمی خرند پس لااقل با خدا باش.

معاني ابيات غزل200حافظ

بیت اول: مي داني كه آواز چنگ و عود چه مي گويند  ؟ (مي گويند) پنهاني  شراب بنوشيد كه ( زاهدانريايي) شرابخوار را تعريز کرده

بیت دوم: شرف و آبروي  عاشقان را مي برند و به خرده گيري جوانان و سرزنش پيران مي پردازند.

بیت سوم:مي گويند از گفت و شنودرباره سر عشق بپرهيزيد  و اين پيشنهاد مشكلي است  كه بيان مي دارند.

بیت چهارم:ما از بيرون در گول پندارها ووعده هاي واهي را خورده  ونمي دانيم در درون سراپرده دربارة ما چه مي انديشند

بیت پنجم: این سالکان و رهروان  مبتدی  را بنگر که چگونه وقت پیر مغان را هدر داده  و با پیر طریقت چگونه رفتار می کنند

بیت ششم:صد كشور  دل را مي توان با نيم نگاه  لطف آميز  خريداري كرد. خوبرويان در اين معامله كوتاهي مي كنند.

بیت  هفتم:گروهي وصال يار را وابسته به سعي و كوشش خود و گروهي ديگر آن را به مشيت الهي وا مي گذارند.

بیت هشتم:مختصر كلام  اينكه بر ثابت ماندن روزگار پشت گرم مباش ، زيرا دنيا به مانند كار گاهي  است  كه پيوسته روش آن را تغيير مي دهند

بیت نهم:شراب بنوش كه چون نيك بنگري شيخ و حافظ و فقيه و محتسب همه اهل تزوير  و ريا كاري میباشند

معاني لغات 200

تقرير كردن: بيان كردن ، ناموس:1- حرمت، شرف و آبرو ، عزت 2- فريب وزرق.

چنگ:ساز سر خميده با تارهاي متعدّد ابريشمي، وروده يي و فلز از اختراعات ايرانيان قديم كه با انگشتان هر دوست نواخته شده

رونق:رواج، جلوه گرمي بازار ، تكفير: به بي دينينسبت دادن ، به كفر منسوب كردن، كسي را كافر خواندن و شرب خمر مي تواند  سبب تكفير كسي شود.

رمز:سِرّ ، نشاني پنهان  و پوشيده ، مغرور:فريفته ، گول خورده. تشويش یعنی: پريشاني ، آشفتگي.

 في الجمله‌:باري، به هر صورت، مختصر كلام اينكه ، تغيير مي كنند:تغيير مي دهند.

شرح ابيات غزل200

وزن غزل حافظ: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات

بحر غزل حافظ : مضارع  مثمن  اخرب  مكفوف مقصور

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.