^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل صدوهشتادوهشتم حافظ

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند  که اعتراض بر اسرار علم غیب کند

کمال سر محبت ببین نه نقص گناه      که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی   که خاک میکده ما عبیر جیب کند

چنان زند ره اسلام غمزه ساقی         که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند

کلید گنج سعادت قبول اهل دل است   مباد آن که در این نکته شک و ریب کند

 شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد    که چند سال به جان خدمت شعیب کند

ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ          چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند

فال حافظ:

شما زیاد به این نیت وابسته می باشید بطوریکه بیشتر اوقات متوجه آن هستید بایدبدانیدکه بافعالیت وقت شناسی سرعت عمل حتماً موفق می شوید .زیرا رقیبان درکمین بوده تا گوی سبقت را بربایند شما باید بیشتر زیرک باشید و بدانید  مساله ای که شما را ناراحت کرده نباید سبب ناامیدی گردد بلکه شکست پلی برای پیروزی است

برایاجرای این نیت به یکی از مشاهد متبرکه رفته و زیارت کنیدو درشبی سوره طور را با حضور قلب و معنی بخوانید که گشایش فراوان داشته و اوضاع به زودی بر وفق مرادشما می شود

معنی بیت های غزل 188حافظ

بیت اول: آن ياوه گويي كه راز دانش الهي و نصيبه ازلي را منكر است به رندي و عاشق پيشگي من خرده گرفته

بیت دوم: محبت راستين را كه در سر حد كمال است بنگر نه كاستي هاي حاصله از گناه را، چرا كه هر كس بي هنر باشد به عيب مي نگرد

بیت  سوم:آن زمان از عطر حوري بهشتي بوي خوش بر مي خيزد كه خاك ميخانه ما را به مانند عبير در گريبان خود نهد

بیت چهارم: ناز وكرشمه ساقي آنچنان راهزن پرهيزكاري و ايمان اسلامي است كه شايد تنها صَهَيب قادر باشد كه از باده نوشي بپرهيزد

بیت پنجم: كليد گنج سعادت، پذيرفتگي در پيشگاه صاحبدلان استو مبادا كسي در اين نكته ظريف ترديد كند.

بیت ششم: موسي، اين چوپان بيابان اَيمن وقتي به مردا دل خود مي رسد كه از دل وجان چند سال به شعيب خدمت كند.

بیت هفتم:سرگذشت حافظ آنگاه كه به چونگي روزگار جو اني وپيري مي پردازد ، خون از ديدگان جاري مي كند .

گناه در شخص پیدا می شود  ،حورِ بهشت: زن بهشتی سیاه چشم ، حوریه . جِیب: گریبان ، یخه پیراهن ، عبیر :ماده یی که از ترکیب مشک و گلاب و چند ونوع مواد معطر دیگر تهیه می شود .

ره اسلام: آن چنان دین و ایمان اسلامی را به یغما ببرد. صهبا: شراب انگوری

چنان زند: چنان به یغما ببرد ، غمزه :کرشمه وناز و ادا و اطوار  و اجتناب : دوری ، پرهیز .

شرح ابيات غزل 188:وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن وبحر غزل حافظ : مجتث مثمن مخبون محذوف میباشد

غمان: غم ها ، غیرت نیاورد: رشک نبرد، حسادت نکند.

 ملی کالا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.