^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

غزل صدو شصتم حافظ

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد     نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم           که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

روا مدار خدایا که درحریم وصال          ریب محرم و حرمان نصیب من باشد

همای گو مفکن سایه شرف هرگز          درآن دیار که طوطی کم از زغن باشد

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل      توان شناخت زسوزی که درسخن باشد

 

هوای کوی تو از سر نمی رود آری        غریب را دل سرگشته با و طن باشد

بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ       چو غنچه پیش تو اش مهر بردهن باشد

فال حافظ :

 این نیت بسیار خوب وعملی م یگدد به شرط آنکه توکلت برخدای یگانه باشد و همین هفته به یکی ازمشاهد متبرکه رفته و نذر خود راادا کنید و دعایی نمایید که گشایش بسیار است و بدانید که دعاهایتان برآورده خواهد شد و رقیبانتان موفق نمی شوند. فکر خودتان را به چیزهای دیگری هم معطوف  نموده و روال عادی زندگی از دستتان خارج شده است. چیز با ارزشی در دست دارید که برایتان بسیار عزیز هم هست. نگذارید به دست نااهلان بیفتدپس همیشه رازدار باشید

او شما را خیلی دوست دارد اما نمی تواند بی پروا بیان کند چون بسیار خجالتی و محجوب می باشد پس باید جنابعالی ارزش واقعی او ار بدانید و درک کنید و  ویژگیهای روحی تان عبارت است  از دقیق کاری جاه طلب نچسب شیک پوش خونسرد منزوی جدی رفیق دوست پرهیزگار، سیاستمدار، سطحی نگر محتاط منطقی مودب مصمم بدبین خیال پرور پرتوقع مغرور و منظم اگر دقیق است مرا دعا کن

مسافر می آید چهار فرزند در طالع داری که دوتای آنها وضعی عالی خواهند داشت و مواظب آخری باش همسرت مهربان و زیرک خواهد بود ولی عاشق پیشه است پس باید عشق خود رابه او مرتبا ً ابراز کنی تا دلگرم باشد سفر کدره درکارش گره افتاده ولی.

معانی ابیات غزل160 حافظ

بیت اول :خلوت ، به شرط آنکه یار من همدم باشد دلپذیر است نه اینکه من در سوز وگداز باشم واو به مانند شمع برای اهل مجلس نور افشانی کند

بیت  دوم:من، آن انگشتری حضرت سلیمان (یار ) را که گهگاهی در اختیار دیو( دیگران ) باشد به هیچ بهایی نمی پذیرم

بیت سوم: خدایا مپسند که در محوطه دیدار دوست ، رقیب از نزدیکان بوده و بهر من نومیدی ودوری باشد.

بیت چهارم: به مرغ هما بگو که هر گز سایه شرف و اعتبار خود را بر شهری که در آن ارزش طوطی کمتر از کلاغ است مینداز. بیت پنجم: نیازی به بازگو کردن شرح اشتیاق نیست . زیرا حال دل آتش گرفته را از خلال سوز وگدازی که در سخن است می توان دریافت.

بیت ششم: شوق خیال رسیدن به کوی تو از سر بیرون نمی رود . آری چنین است که دل بی قرار غریب همیشه به سوی وطن خود تمایل دارد.

بیت هفتم: اگر حافظ به مانند گل سوسن ده زبان هم داشته باشد در حضور تو به مانند غنچه مهر سکوت بر لب داشته

شرح ابیات غزل۱۶۰وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن

بحر غزل: مجتث مثمن مخبون اصلم به او مژده بده که به زودی او ضاعش مرتب میشود

اهرمن:ديوي كه انگشتر حضرت سليمان را ربود ، حريم: حاير، محوطه اطراف حرم كه اياب وذهاب در آن مستلزم اجاره مخصوص با شرايط خاص است.

رقيب:مراقب ، نگهبان ، مدعي عشق ، حرمان:نوميدي، بي نصيبي

ملی کالا  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.