^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل صدوبیست حافظ

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد    

             بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب   

        بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

          ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

 

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم  

           کمین از گوشه‌ای کرده‌ست و تیر اندر کمان دارد

چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق   

           به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد

بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو

            که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل

        که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد

خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس

          که می با دیگری خورده‌ست و با من سر گران دارد

به فتراک ار همی‌بندی خدا را زود صیدم کن   

           که آفت‌هاست در تاخیر و طالب را زیان دارد

ز سروقد دلجویت مکن محروم چشمم را    

         بدین سرچشمه‌اش بنشان که خوش آبی روان دارد

ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری     

       که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد

چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب

         به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد

فال حافظ

بهتر بوده که در مورد کاری که می خواهید انجام دهید مشورت کنید وگرنه به شما آفت می رسد. تاخیر جایز نیست از تجربه ی دیگران استفاده کنید

شما سخت شیفته این نیت هستی درحالی که این نیت رنج و عذاب فراوان داشته و برای اجرای آن باید دقت تلاش و سرعت عمل را به کا راندازی و ازتردید دست برداری اگر نمی توانی بسیار بجاست که از این کار منصرف گردید ه و همیشه توکل برخدا داشته باش به زودی ملاقاتی درپی داری که بسیار سودمند میباشد و تغییرات کلی حاصل می شود کمی حوصله بکن

شما دارای  روحیه ای اینگونه وده ای که: نرم و ظریف و شکننده مظلوم پول جمع کن ،تمیز مقتصد دوست داشتنی درسخوان جذاب و دلربا، فرشته خود ملاحظه کار جدی با هدف و گاهی بی هدف با وفا قانع صبور و اقع بین منطقی اهل مسافرت دوستدار خارج، چشم هم چشمی رقابت طلب لذت بردی درست گفتم پس من را نیز دعا کن و کتاب خواندن را سرلوحه کار خود قراردهید و به دیگران هم توصیه کنید

توصیه میشود که این هفته به یکی از مشاهد متبرکه برو و تذر کن و سوره القلم آیه 10تا 30 را باحضور قلب و معنی بخوان

طلاق حتمی بوده و ازدواج صورت نمی گیرد

معانی ابیات غزل۱۲۰حافظ

بیت اول:محبوبی دارم که سایه زلف سنبل مانندش گرداگرد صورتش را پوشانیده و چهره شادابش فرمان قتل گل ارغوان را دردست خود دارد

بیت دوم:آن گاه که دل را به دست عشق می سپردم ، تصور می کردم که گوهر مقصود را به چنگ آورده ام و نمی دانستم که دریای عشق چه موج های کُشنده یی دارد

بیت سوم:از گزند تیر نگاهت نمی توان جان به سلامت بُرد زیرا هر سو می نگرم میبینم که در گوشه یی کمین نمود و تیر در کمان نهاده است

بیت چهام:آنگاه که محبوب دام زلف خود را از گرد وغبار خاطرات عشاق تکان داده و می زداید، به نسیم خبر چین صبا بگو که راز گرد ملال خاطره ما را فاش نساخته است

بیت پنجم:اگر شراب خوری جرعه یی با یاد گذشتگان بر خاک بیفشان و از خاک سرگذشت صاحبان قدرت در گذشته را جویا شو زیرا این خاک از دوران سلطنت جمشید و کیخسرو داستان های زیادی به خاطر دارد

بیت ششم:ای بلبل، تا گل بر روی تو خندید دل از دست مده و سعی کن در دام نیرنگ او نیفت زیرا بر گل ، هر چندهم که زیبایی هایی دنیا را دارا باشد اعتمادی نبوده است

بیت هفتم:ای مدیر و حاکم مجلس ، برای خاطر خدا داد من را از او بگیر زیرا او در حال شادی با دیگران باده خور و حالت خماری و سرسنگینی را برای من بدارد

بیت هشتم:اگر مرا پس از شکار کردن به فتراک زین خود می بندی واز برای خدا هر چه زودتر مرا شکار کن که در تأخیر و دیر کردن آفات و زیان هایی است

بیت  نهم:دیدگان مرا از دیدار اندام سرو مانند دلپذیرت محروم مکن و این سرو را در کنار سرچشمه چشم من بنشان که آبی روان و خونش دارد

بیت دهم:اگر از خداوند امید این را داری که تو را از چشم بداندیشان محفوظ نگاه داشته، من را از ترس و اندیشه درد دوری و فراق آسوده و ایمن نگاه بدار.

بیت یازدهم:برای بخت خود چه عذری و بیا ورم آن محبوب زیبای شهر آشوب در حالی که شیرین سخن و خوش بیان است ما را از شدت تلخی وتندخویی از پای در آورد

سر بر من گران دارد:به معنی با من سر سنگين بوده.

فِتراک: تَرک بند ، جايي در پشت زين که شکار را به آن مي بستند.

آفت هاست در تأخير: وَفي التَّأخير آفات، در دير کردن زيان هايي است

منبع : ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.