^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

غزل صدو سیزده حافظ 

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد     که تاب من به جهان طره فلانی داد

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا                  درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب          به مومیایی لطف توام نشانی داد

 تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش      که دست دادش و یاری ناتوانی داد

برو معالجه خود کن ای نصیحتگو                شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت        دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد

فال حافظ

در این هفته با او راز و نیاز فراوان و صحبت های گوناگون داشتی که بی حاصل نبوده است زیرا نتیجه آن خارج شدن از تردید ودودلی میباشد، اگرچه احساس می کنی هنوز کافی نمیباشد اما هرچه مساله ای را کشدار کنی دلزدگی پیش خواهی رفت

اصولاً این نیت خیرو طلاح همه را در داشته و انجام آن برشما مبارک میباشد باد چون هم اکنون آهار سازنده و ثمر بخش او هویداست مژده انجام آن را به شما تبریک گفته پس مرا نیز دعا کرده و این کتاب را هرچه بیشتر محافظت کنید

مقدمات رسیدن به مرادت مهیا گردیده و دست قضا همه چیز را روبراه میکند و درهای بسته به رویت باز کرده و دوباره جوان می شوی و شادابی خود را به دست خواهی اورد، فقط مواظب حریفان خود باش که اینبار هم سرمایه ی تو را از بین نبرند. اسرارت را هم برای خودت حفظ بنما

 سفرکرده باز خواهد امد و بسیار موفق و پیروز و سالم بوده و بردشمن و بدخواهان پیروز میگردی و مراد دل شما حتماً برآورده میگرد، مسافرت را توصیه کرده و خرید و فروش هر دو عال یاست موفقیتتحصیل همراه شماست فرزندانتان حتماً موفق می شوند کبوتر سعادت بربام منزل شما آشیانه گرفت همسرتان مهربان تر و پردرآمد تر می گردد .

ویژگیهای روحی ات عبارت بوده از پرحوصله وسواسی صبور و آرام گوشه گیر ساده مظلوم خیرخواه با اراده محتاط ناکام مهربان با سلیقه فرشته خو مودت بی سیاست پرمحبت

معانی ابیات غزل113

بیت اول: دیشب بنفشه در حین گفتگو با گل یک نشانی خوبی داد (و گفت) که پیچ و تاب زلف یک محبوبی سبب اضطراب من گردیده

بیت دوم: دل من گنجینه رازها بود و دست روزگار در آن را بسته و کلیدش را به یک دلستان داده است

بیت  سوم:با دلی شکسته و پیکری درهم کوفته به سوی تو آمدم، زیرا طبیب با یک نشانی من را جهت درمان با مومیایی لطیف تو بسویت فرستاده شده.

بیت چهارم: الهی هرکس که دست عدالت گسترش به ناتوانی، یاری داد، تنش سالم و دلش شاد و خاطرش آسوده شده

بیت پنجم: ای نصحیت‌گو برو خودت را درمان کرده و شراب و محبوب شیرین برای مزاج چه کسی زیانی بار آورده است؟

بیت ششم: از برابر من مسکین گذشت و با محافظان و مراقبان خود گفته است: افسوس حافظ بیچاره من (مراقب واقعی بیچاره من) چه جانی داده است.

منبع ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.