ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

اسکینک ماری پا کوتاه اسکینک ماری پا کوتاه
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

نام انگلیسی اسکینک ماری پا کوتاه:  short legged snake skink 4 انگشت دست؛ 3 انگشت پا؛ 22 فلس اطراف ناحیه میانی بدن؛ اندازه فلسهای پشت گردنی برابر با 5/1 برابر اندازه فلسهای پشتی ؛ پهنای سپر بین آهیانه ای بیشتر از طول است. نام علمی اسکینک ماری پا کوتاه : 

ophiomorus brevipes

 

رنگ آمیزی این خزنده دارای سطح فوقانی بدن کرم یا قهوه ای کمرنگ در نمونه های زنده و در نمونه های نگهداری شده در محلول؛ هر فلس از دو ردیف میانی پشت با نقاط مرکزی قهوه ای , که دو خط مشخص در امتداد پایینی بدن و دم تشکیل می دهند؛ ردیف فلسهای پهلویی با ردیفهای میانی بدون آثار تیره, 3 ردیف بعدی با آثار تیره در هر فلس , هر کدام 3 نوار پهلویی مشخص تشکیل می دهند یا نوار منفرد پهن در درازای بدن و دم خط تیره ای از سوراخ بینی شروع شده از چشم و از ناحیه گوش گذشته و به نوارهای پهلویی بدن متصل می شوند . ناحیه شکمی سفید یکدست بوده و زیستگاه اسکینک ماری پا کوتاه  نواحی بیابانی و نیمه بیابانی , در تپه های ماسه ای روان یا ماسه بادی ها , با پوشش گیاهی پراکنده و اندک شامل بوته های کوچک است .

 

 اسکینک ماری پا کوتاه: روز فعال اند. در زیر ماسه هافعالیت می کنند, و در حفره هایی که درون ماسه ها نقب می زنند مخفی می شوند . از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند احتمالا در اسفند یا فروردین ماه جفتگیری می کنند پراکندگی جهانی: ایران , افغانستان , پاکستان و ترکمنستان بوده نوک پوزه تا مخرج 91 میلیمتر دم 78 میلیمتر بوده و محل نمونه تیپیک از ایران سعادت آباد , جنوب غربی کرمان واقع در استان کرمان می باشد ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.