ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

خزنده اسکینک معمولی خزنده اسکینک معمولی
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 
 

اسکینک معمولی  نام انگلیسی  common skink    و نام علمی  Scincus scincus سوراخ خارجی گوش نسبتا بزرگ .6 سپر پیشین بالای چشمی در تماس باسپر پیشانی ، فلس های بالایی بینی در تماس با سپر پو زه ای .سپر های پیشانی آهیانه ای معمولا در ناحیه وسیعی با هم در تماس اند و سپر پوزه ای و جلوی چشمی معمولا از سپر جلوی بینی جدا شده اند. 26 تا 28 فلس اطراف ناحیه میانی بدن سپر های آهیا نه ای 5/1تا 5/2 برابر اندازه فلسهای گردنی مجاور دارد

این جاندار در سطح فوقانی بدن کرم یاقهوه ای روشن ، هر فلس پشتی با حاشیه قهوه ای روشن ، نقاط تیره نزدیک حاشیه عقبی هر فلس ، اثر سفید در هر طرف اثر تیره ، در نمونه های زنده( دسته کم در بالغ ها ) 9 تا 10 نوار عمودی زرد پرتغالی تا قرمز آجری در هر طرف بدن که تا ناحیه پشتی امتداد می یابند . این نوار ها درالکل بطور کامل کمرنگ می شوند ونواحی بیابانی خشک، تل ها ، تپه ها و توده های شنی و ماسه ای باد زده ، در دشت ها ، با پوشش گیاهی بسیار اندک بوته ای کوچک و پراکنده وعادات و رفتار این نوع خزنده اوایل صبح یا عصر هنگام و در دمای بسیار بالا معمولا حدود 50 درجه سانتیگراد فعالیت می کنند در حفره هایی که درون ماسه ها به کمک دم پوزه و بدن حفر می کنند . مخفی می شوند به چابکی روی ماسه ها حرکت مییکنند اثر دم آنها اغلب روی ماسه ها بر جا می ماند ، ازبندپایان مختلف نظیر راست بالان ، قاب بالان ، عنکبوت ها و عقربها تغذیه می کنند  ودر یمن تا عراق ، عمان تا بحرین ، ایران پراکنده اند

ملی کالا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.