^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا


 

وزغ پا بیلچه ای سوری با نام انگلیسی Syrian Spadefoot toad ونام علمی  Pelobates Syriacus Syriacus دارای مردمک چشم عمودی ، زبان مدور یا کمی لب گرد و قسمت خلفی ان ازاد ، دارای دو ردیف دندان تیغه ای کوچک > جناغ سینه استخوانی ، فاقد پرده صماخ ، انگشتان اندامهای جلو فاقدپرده ، در حالی که پرده های مابین انگشتان اندامهای عدسی بخوبی رشد کرده ، نوک انگشتان پهن نیست . برامدگی (توبرکول ) داخلی کف پا بزرگ ، برآمده و بیلچه مانند، مهره ها پروسل ( ار جلو مقعر ) ، فاقد اندام تشدید صدا  بوده وسه گونه از اروپا ، مراکش و غرب آسیا شناحته شده که یک گونه در ایران وجود دارد

دندان های لبی هر دو لب در سه ردیف زوج ویک ردیف کامل قرار گرفته اند ، اما انتهای اخرین ردیف لب پائین دارای چند دسته کوچک دندان است . برآمدگیهای لب پائین در دو ردیف قرار دارند که از گوشه دهان شروع می شوند در حالیکه این برامدگی ها در لب پائین تنها یک ردیف راتشکیل میدهند . حداکثر اندازه لاروها 135 میلی متر است  وتنها گونه وزغ بیل پا ( پا بیلچه ای ) در ایران است که دارای مردمک چشم عمودی است و در زیر انگشتان هیچ گونه بر آمدگی وجود ندارد . فقدان غدد پاروتوئید بزرگ در پشت سر که از مشخصات وزغهاست و وجود برامدگی داخلی بیلچه مانند کف پای عقب که متمایل به زرد می باشد ، از مشخصات این گونه است  وهمچنین پهنای پشت سر به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از طول آن . فاصله بین چشمها پهن و چین خورده در حالی که نواحی گیجگاهی کمی برآمده ، دو دسته دندان تیغه ای بزرگتر از گونه اما فاصله میانی آنها باریکتر است . لبه خلفی زبان تا اندازه ای بریده و شکافدار . پوست پشت بدن تقریبا" صاف . اولین انگشت پای جلو بزرگتر از دومی . پرده های مابین انگشتان پاهای عقبی پسروی عمیقی دارند ، در طرفین بدن نیز چنین لکه هایی وجود دارند ، در حالی که سطح شکمی فاقد لکه بوده ، حداکثر اندازه 78 میلی متر است .

این گونه در زمینهای نرم  وروشن مناطق پست یافت می شود ، روز را در سوراخهای زیر زمینی در خاک گذرانده در شب برای تغذیه از حشرات و سایر بی مهرگان بیرون می اید  وانتشار جغرافیایی در سوریه ، آسیای صغیر ، بلغارستان ، نواحی جنوبی یوگسلاوی سابق و  ماورای قفقاز ، شمال ایران حد جنوب شرقی پراکندگی آن بوده وپراکندگی شناخته شده در ایران . نمونه هایی از 6 کیلومتری غرب بندر انزلی ، آستارا – بندر انزلی ، 14 کیلومتری غرب بابلسر ، بابلسر و دریاچه قوری – تبریز جمع آوری شده است . در سال 1370 یک نمونه وزغ پا بیلچه ای  از بندر ترکمن  جمع آوری شده که به علت وجود تفاوت های  چند نام گذاری شده است. ارتفاع  محل زیست در ایران : از زری سطح دریا تا ارتفاع 2000 متری بوده ومحل پیدایش یک جانور جوان  در نزدیکی وان ( در شرق ترکیه ) که به وسیله مرتنز گزارش شده ، ارتباط بین محل پیدایش   تیپ ( سوریه ) و شمال غربی ایران حتی از طریق سر زمین های مرتفع شرق آناتولی با آب و  هوای  فوق العاده نا مناسب را آشکار می سازد. لازم به تذکر است که امروزه زیرگونه ی p.s.boettgeri  که به وسیله ی مرتنز در سال 1923 توصیف شده  با زیر گونه ی تیپ یعنی p.s. syriacus که به وسیله ی  بوتگر نام گذاری  گردیده به صورت مشابه  در نظر گرفته می شود

 ملی کالا .

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.