^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 

شبگرد یا همان شبگرد معمولی European Nightjar    با نام علمی  Caprimulgus Europaeusاین پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و فراوانترین شبگرد در خاورمیانه است. که به واسطه ی تارک تیره ی مایل به خاکستری با چانه و گلوی قهوه ای و روتنه ی خاکستری با نوارهای پهنی که در خط بالی بر زمینه ی قهوه ای تیره و نخودی رنگ دارد، مشخص می شود. در پرنده ی نر، خال های سفیدی در بال و دم به چشم می خورد

نژاد unwini که در ایران و عراق تولید مثل می کند. به طور آشکاری کمرنگ تر است و روتنه ی خاکستری و لکه زیر گلویش بزرگترو سفید تر دیده می شود. پرنده ی نر، در شاهپرها خال های سفید بزرگتری دارد. مانند اغلب شبگردها معمولا در غروب و اندکی دیرتر، در پرواز دیده شده و چنانچه هنگام روز، به طور ناگهانی، به پرواز در آید ،تنها فاصله ی کوتاهی را طی کرده و می نشیند . بال زدن هایش آرام همراه با سر خوردن طولانی د رهواست و در پرواز همانند سایر شبگردها بال ها را بالا نگه می دارد. صدای این پرنده با لرزش همراه است و شبیه »کو-ایک» شنیده می شود و این پرنده در جنگل ها واراضی پست، حاشیه ی جنگل ها و میان جنگل هایی که سرخس روییده باشد و حوالی تپه های شنی به سر برده و روی زمین تخمگذاری می کند. در ایران، تابستان ها فراوان بوده و این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد. پرندگاني شب زي با بال هاي بلند و كشيده، دم دراز، چشمان بزرگ و خيره و منقار كوچك هستند .

این پزندگان حشراتي مانند سوسك ها و قاب بالان را در شب شكار كرده و به صورت موازي بر شاخه درخت مي نشينند و در روز، تنها هنگامي ديده مي شوند كه از روي زمين يا شاخه درخت به طور ناگهاني پرواز مي كنند و همچنین رنگ پر و بالشان با زيستگاهشان سازگاري دارد، به طوري كه خود را به خوبي استتار مي كنند.

ملی کالا

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.