^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا


 

مار دریایی افعی شکل Viperine sea Snake    دارای رنگ غالب بدن خاکستری، با خالهای مجزا که تشکیل یک رده خال زیگ زاگ مانند در پایین بدن میدهند. این فرم خالهای زیگ زاگ مانند فرم بدن افعی های اروپایی را تداعی میکند هرچند که این مار یک گونه خاص است. بدن کلفت، سر بزرگ و سوراخهای بینی در بالای پوزه باز هستند. دو نیش دندان نیش کوچک در فک بالا و دم به صورت پخ شبیه به سایر مارهای آبی برای کمک به حرکات در آب است.

 

این مار دارای فلسهای پشتی برآمده که ست. فلس قدامی تا حد زیادی ابعاد کوچکتری پیدا میکنند. دارای سم بسیار قوی و کشنده است. شبیه به سایر مارهای آبی بچه زا است. پراکندگی از خلیج فارس تا شبه جزیره مالای و دریا چین تا فیجی است. دارای 3 زیرگونه است. با وجود گستردگی زیستگاه کمیاب است و به ندرت دیده می شود. به دلیل زندگی در آبهای عمیق در خطر انقراض قرار ندارد هرچند که در بسیاری از موارد در تور صیادان گرفتار میگردد. بیشترین طول بدن 97 سانتی متر بوده.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.