^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

پروانه قهوه ای کوچک علفزار Satyridae  پراكندگی جهانی این پروانه ، شمال آفریقا و خاورمیانه می باشد كه در ایران برای اولین باری 168 سال پیش توسط منتریس از شمال كشور گزارش گردید . این پروانه كوچك در در ارتفاع كمی از سطح زمین ، بر روی علفها به آرامی پرواز می كند . او در هوای ابری و همچنین شبها بر روی گلها و سایر گیاهان مخصوصا گل گندم استراحت می نماید.

 

زمان حضور این پروانه در طبیعت در حالت بلوغ از اردیبهشت تا مهر ماه می باشد و در سال دو نسل دارد. نوزادان ( لاروها) از علفهایی مانند چمن یكساله تغذیه می كنند. پراكندگی درایران در آذربایجان ، همدان، البرز، كپه داغ میباشد

ملی کالا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.