^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

شاهین دودی Sooty Falcon    این پرنده،32 تا 38 سانتیمتر طول دارد و دردو رنگ کاملا خاکستری با توک بال هایی به رنگ سیاه و شکل سیاه با بال های بزرگتر از دلیجه دیده می شود . پرمرکزی دم بلندتر از بقیه است(گاهی در لیل نیز دیده می شود). در پرنده ی بال، روتنه آبی مایل به خاکستری با شاهپرهای بال و بالای دم تیره و زیر تنه آبی خاکستری( زیر بال ها کمرنگ تر است) دیده می شود

پرنده ی ماده تیره تر، با تضاد رنگ کمتر، زیر تنه ی زرد قهوه ای و خال های کمرنگی در بالای سینه مشاهده می شود. پروازش شبیه لیل است اما بالبازروی با بال های مسطح انجام می گیرد (در لیل حالت بال ها پایین افتاده است). در حالت نشسته بال ها از نوک دم بزرگتر دیده می شود.صدای این پرنده شبیه لیل است اما آرامتر و به صورت «کی -کی-کی شنیده می شود.

این پرنده شکاری یک گونه شاهین با اندازه متوسط و گونه در نزدیکی تهدید است. این پرنده از آفریقا تا جنوب خلیج فارس و در ایران نیز یافت می‌شود.  این پرنده د رجزایر درون دریا و صخره های بیاباین به سر برده و در سوراخ سنگ ها یا درحاشیه ی آب سنگ های مرجانی و به ندرت زیر بوته ها آشیانه می سازد. در ایران به صورت سرگردان دیده شده است. در جزیره ی قشم تولید مثل می کند با یانکه این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است اما حرکت و وضیعت مهاجرتش د رایران روشن نیست. بنابراین، پس از بررسی دقیق، باید برای حفاظتش اقدات جدی تری به عمل آورد

ملی کالا.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.