^Back To Top

دارکوب بلوچی Sind Pied Woodpecker این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران، داخل نژآد پیدا کرده اندف اما اندکی کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این تفاوت که دراین گونه، قرمزی تا پس سر ادامه ندارد. زیر تنه سفید خاکستری ، روتنه سیاه و سفید و سرشانه سفید، شبیه دارکوب بزرگ پایین سینه امتداد دارد. به رنگ سیاه و زیر شکن و زیر دم به رنگ قرمز کم رنگ استو در پرنده ی ماده، تارک و پس سر سیاه دیده می شود

نام علمی دارکوب بلوچی: Dendrocopos Assimilis  وصدای این پرنده ی شبیه دراکوب سوری و ناگهانی، شبیه «پ تیک شنیده می شود. گونه‌ای از دارکوبان که در ایران، پاکستان و هندوستان یافت می‌شود.این پرنده، در درختان، بخصوص درخت خرما، و اغلب در واحه ها و باغ های نزدیک آب به سر برده و در سوراخی که در درختان ایجاد کرده آشیانه می سازد. در ایران، در مناطق جنوب شرقی، به صورت بومی و نسبتا فراوان است.چنین به نظر می رسد که، در حال حاضر، خطری این پرنده را تهدید نمی کند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.