^Back To Top

  نام علمی پرنده آب شکاف: Rynchops Albicollis ونام انگلیسی پرنده آب شکاف:  Indian   Skimmer   بوده ومشخصات پرنده آب شکاف دارای  طول بدن 42 سانتیمتر، با سر سیاه، پس سر، پیشانی و گلوی سفید دیده می شود. روتنه سیاه، لبه بال سفید وخط سیاهی از وسط دمگاه تا انتهای دم سفیدش وجود دارد. زیرتنه خاکستری و منقار قرمز است. تنها پرنده ای است که نمی توک پایین بزرگتر از نیم نوک بالاست. پرنده ی جوان دارای روتنه ی قهوه ای تیره و منقار قهوه ای تیره است

پرندگان نر و ماده همشکل پرنده ای است آبزی از خانواده کاکایی که به وسیله منقاربزرگ و منحصربه فردش، قابل تشخیص می باشد. پیشانی ، گونه ،گردن، سطح شکمی و دمش سفیداست تارک ، پشت و طرفین سر تا زیر چشمانش سیاه است که با پیشانی و گردن سفیدش تضاد خاصی دارد. بالها، سطح پشتی وکمرش به رنگ سیاه مایل به قهوه ای است. منقارش فرمی خاص دارد و به رنگ قرمز نارنجی بوده وبخش نیمه پائینی منقارش بلند تر و نیمه بالائیش کوتاه تر است، قسمت بلندتر نیمه پائینی منقارش زرد رنگ می باشد.

پاهایش پرده دارو نارنجی است. بالهای قهوه ای بسیار بلند و باریکی دارد و انتهای شاهپرهای ثانویه بالش سفید می باشد. پوشپرهای زیرین بالهایش سفید رنگ است که در پرواز به خوبی نمایان می شود. این پرنده با پرواز در نزدیکی سطح آب و قرادادن نیمه زیرین منقارش درون آب ونیمه بالائی بیرون از سطح آب قادر خواهد بود که آب را شکافته و بدین روش به ماهی ها و نرم تنان شناور در مسیر خود با نوک تیز و باریک منقارش ضربه زده و آنهارا شکار کند و ببلعد

زیستگاه: دریازی است و به ندرت در سواحل دیده می شود. در  ایران در خلیج فارس و دریای عمان آماری قدیمی از مشاهده اش وجود دارد در ابتدا ساکن در بزرگ، ماسه، رودخانه ها دشت، اطراف دریاچه ها و باتلاق های مجاور، با پرورش رخ داده در معرض شن و ماسه کافه ها و جزایر. در فصل پرورش، مصب ها و سواحل را نیز به تصرف دراورده اند و حفاظت: در ابتدا ضروری است. وضیعت پراکندگی اش مورد بررسی  قرار گیرد تا نسبت به چگونگی حفاظتش اقدام لازم صورت پذیرد. سواحل ماسه ای ودر نزدیکی تالابها می سازد.این پرندگان از جانورانی همچون ماهي ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات و گياهان آبزی تغذیه می کند.

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.