ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

خواص دارویی گیاه کدوتخم کاغذی در درمان پروستات خواص دارویی گیاه کدوتخم کاغذی در درمان پروستات
^Back To Top

کدو تخم کاغذی

 

گیاهشناسی گیاه کدوتخم کاغذی

کدوتخم کاغذی تخمه کاغذی Cucurbita Pepa یکی از اعضای خانواده بزرگ Cucurbitaceae  متعلق به تیره  کدوتخم کاغذیئیان بوده وعلفی ویکساله ودارای ساقه های توخالی وکرکداروخزنده ومحکم است که ارتفاع آن به ۳تا۵متر میرسدودارای پیچک یا قلاب است .ریشه محکم و برگهای پنج لبی که گلهای نر و ماده آن جدا از هم بر روی گیاه قرار می گیرند. گلها به رنگ زرد و پنج لبی میباشند.

 

گلهای ماده کوتاهتر از گلهای نر می باشند..برگهای کدوتخم کاغذی تخمه کاغذی دارای برگهای درشت سبزرنگ وبحالت پنج ضلعی(لبی) است که با دمبرگ طویل کرکدار به ساقه متصل میشوند. این گیاه تک پایه بوده وگلهای نرو ماده آن از هم جدا وگلهای نر بزرگتر دیده میشوند واغلب بصورت دسته ای  وزودتر از گلهای ماده ظاهر میشوند. میوه گیاه  بصورت سته وبزرگ وکروی است .میوه رسیده به رنگ.زردیاسبززرد می باشدوهمچنین میوه وگوشتی و کم و بیش کشیده است وحاوی ۴۰۰تا۵۰۰عدد بذر به رنگ سبز تیره یا زیتونی است اطراف‌ دانه‌ها را پوشش شفاف و ظریفی احاطه می کند.وبذور بسیار ظریف و وزن هزاردانه آنها ۲۰۰تا۳۰۰گرم می‌باشد. مانند سایر گیاهان این خانواده نظیر انواع کدوتخم کاغذی وخیار وخربزه وطالبی وگرمگ وهندوانه و.... در سطح وسیعی در جهان کشت میشود  وبه لحاظ شرایط اکولوژیک مورد نیاز این گیاهان منطبق با آب وهوای مناطق وسیعی از کشورمان کشت وکار آن  از دیر باز  رواج داشته است ولی محققین براین باورند که گیاه کدوتخم کاغذیی تخمه کاغذی بر خلاف سایر هم خانواده های خود قدمتی برابر ۶۰سال دارد وبراثر یک جهش بوجود آمده است واین گیاه بومی ایران نبوده ولی بدلیل اهمیت دارئی ومصارف پزشکی وطبی کشت وکار میشود.

تاریخچه کدوتخم کاغذی

کشف اولین گیاهان خانواده کدوتخم کاغذیئیان به زمان کشف دنیای جدیددر جزایر کارائیب در دسامبر ۱۴۹۲ میلادی، کریستوفر کلمب بازمیگردد. لئونارد فاکس در کتاب گیاهان دارویی که در سال ۱۵۴۳ نوشته شده‌است، پامپکین روغنی را به عنوان خیار اقیانوسی معرفی نموده‌است، بدون این که از اثرات درمانی و ارزش غذایی آن اطلاع داشته باشد. این نوع کدوتخم کاغذی برای اولین بار در تغذیه دام‌ها مورد استفاده قرار گرفت. طعم بی نظیر و بسیار مطلوب بذور این کدوتخم کاغذی که برای اولین بار توسط یک کارگر اتریشی که در مزرعه مشغول کار بود کشف گردید و نکته جالبتر برای وی عدم وجود پوشش سخت در اطراف دانه‌ها بود از فوریه ۱۷۳۵ به بعد این کدوتخم کاغذی در زمره گیاهانی قرار گرفت که دارای ارزش اقتصادی بودند. امروزه این کدوتخم کاغذی را به عنوان کدوتخم کاغذیی طبی (پوست کاغذی،تخم کاغذی یا دانه برهنه) می‌شناسند. این گیاه بومی نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری بوده که از نواحی گرمسیری آمریکا به سایر نقاط دنیا گسترش یافته‌است

تركيبات شيميايي گیاه کدوتخم کاغذی

قسمت مورد استفاده اين گياه دانه هاي آن بوده كه حاوي 35 تا 55% روغن است. مهمترين اجزاء اين روغن را اسيدهاي چرب، ، استرولها، عناصر كمياب، ويتامين ها و كارتنوئيدها تشكيل مي دهند.

اسيدهاي چرب: اسيدهاي چرب موجود در اين روغن شـامل اسيـد پالمتـيك، استـئاريك، اولئيك و لينولئـيك بوده كه از اين ميان اسيد لينولئـيك (% 55-43) و اسيد اولئيك ( %38-27 ) بيشترين درصد را بخود اختصاص مي‌دهند.

استرول ها : به صورت آزاد و گلوكوزيده در حدود 1/0 %كل روغن را شامل شده و مهمترين آنها, بتاسيسترول استيگما سترول ،كلسترول ،ايزوفوكسترول مي باشند.  عناصر كمياب : شامل روي ،سلنيوم،پتاسيم بوده كه در اين ميان روي و سلينوم از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند.  ويتامين ها: كه حدود 03/0 % روغن را در بر مي گيرد. و بيشترين درصد آن راگاما توكوفرول تشكيل مي دهد.

پروتئين ها: دسته ديگري از مواد موجود در دانه ها را اسيدآمينه هاي ضروري بدن و اسيد آمينه خاص cucurbitin تشكيل مي دهد.

اکولوژی گیاه کدوتخم کاغذی

گیاهی است روز بلند و دمای مورد نیاز برای جوانه زنی بذور12 درجه سانتیگراد ولی دمای مطلوب برای رویش 25تا35 درجه است. منشاء این گیاه نواحی معتدل وگرمسیر دنیا نظیر اروپا ومناطق گرمسیر آمریکاست رویش این گیاه در دمای 14 درجه سانتیگراد متوقف می شود . برگها به شدت به سرما ویخبندان حساس است ودر شرایط دمائی پائین رشدش متوقف شده واز بین میرود.در دمای ۱تا۲درجه زیر صفر گیاه دچار سرمازدگی وخشک میشود ولی میوه ها اگرکاملاْرسیده باشند گیاه خشک میشود ولی میوه ها از بین نمیروند.

 این گیاه قادر است خشکی را تحمل کند . در صورت خشکسالی های طولانی مدت ریشه قادر به جذب رطوبت ازاعماق خاک خواهد بود . دوره  رویش این گیاه بسته به رقم و شرایط اقلیمی بین 120تا140 روز است. برای رویش به خاک خاصی نیاز ندارد ولی خاک های با بافت متوسط و غنی از مواد غذایی خاک های مناسبی برای کشت می باشد.  .از نظر رطوبتی به خشکی وکم آبی مقاوم است واز این نظر جهت کشت در مناطق خشک بسیار گیاه مناسب واقتصادی میباشد.در صورت خشکیهای طولانی قادر است رطوبت را از اعماق خاک جذب نماید.بهترین خاک جهت کشت آن خاکهای غیر اسیدی است ودر خاکهای با بافت متوسط وقلیایی رشد خوبی دارد . جهت کشت در مناطق گرمسار وورامین ومناطق مشابه بهترین شرایط رشدی را دارد ومیتواند یک گیاه اقتصادی بشمار آید.

کاشت گیاه کدوتخم کاغذی

آماده سازی زمین وتهیه بستر بذر از مهمترین اصول موفقیت در زراعت وتولید گیاه کدوتخم کاغذی است برای این منظور بهتر است در پائیز  مقدار ۲۵تا۳۰تن کود حیوانی کاملاً پوسیده نقش عمده در افزایش عملکرد دانه و مواد مؤثره گیاه دارد بهمراه ۱۵۰کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و۱۰۰کیلوگرم سولفات پتاسیم و 120 تا160 کیلوگرم کود اوره را در سطح خاک پخش کرده وبا گاوآهن بعمق ۳۰سانتیمتر شخم وزیرورو نمائیم  در بهار همزمان با گرم شدن هوا وشرایط مناسب کشت زمین را دیسک زده و با نهرکن بصورت جوی وپشته در میاوریم عرض پشته ها را ۱۰۰سانتیمتر انتخاب مینمائیم پس از آبیاری زمین (خاک آب)  وگاورو شدن مزرعه بذور را خیسانده تا عمل جوانه زنی بهتر انجام شود قبل از کاشت بذور را بلحاظ حساسیت  بذر کدوتخم کاغذیی تخمه کاغذی به آفات وبیماریها  با سموم قارچکش وحشره کش ضدعفونی مینکنیم وبرای کشت خاکهای خشک روی پشته  را توسط بیل کنار زده و۱تا۲عدد بذر را بعمق ۵سانتیمتر کشت میکنیم فاصله های بذور روی پشته ها را ۴۰تا۵۰سانتیمتر انتخاب میکنیم ۰میزان بذر مصرفی در هرهکتار ۲کیلوگرم وتاریخ مناسب کشت در منطقه گرمسار وورامین ومناطق مشابه نیمه اول اردیبهشت  پس از رفع سرمای بهاره است. در خاک های اسیدی و مناطق سرد مناسب نیست در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی آن بالاست نباید کشت شود.به علف کشها حساس است.

تاریخ و فواصل کاشت کدوتخم کاغذی

درفصل پاییز پس از افزودن کود های حیوانی حساس است از این رو بهتر است با تأخیراقدام به کشت شود . زمان مناسب برای کاشت در یزد اوایل فروردین تا نیمه اول اردیبهشت ماه میباشد.  بذرها به مقدار 6تا9 کیلوگرم،باید در ردیف هایی  به فاصله 100تا150 سانتی متر کشت شود و فاصله بین دو بوته در روی ردیف 40تا50 سانتی متر است . بهتر است کشت به صورت جوی و پشته ای انجام شود و ضمناً بذرها به علت حساسیت گیاه به بوته میری ، در بالای پشته ها کشت می شوند. چون دانه ها فاقد پوشش هستند  باید با قارچ کشهای مناسب ضدعفونی گردند. در هر چاله 3تا5 بذر قرار

داشت و نگهداری کدوتخم کاغذی

 درمرحله داشت گیاهان سبز شده را در مرحله ۲تا۳برگی شدن بوته های ضعیف را  تنک کرده و و فقط یک بوته قوی نگه داری میشود در هر چاله کشت یک عدد بوته قوی وسالم را نگه میداریم  کدوتخم کاغذی به علفهای هرز بسیار حساس است وبایستی با وجین کردن از رشدو نمو علف هرز در مزرعه جلوگیری کنیم .کدوتخم کاغذی به خشکی مقاوم است ونیاز آبی آن حدود ۳۲۰۰مترمکعب است وهر ۱۰تا۱۲روز یکبار آبیاری میشود فراهم کردن رطوبت در مرحله گلدهی مهمتر از سایر مراحل رشدی است و دوره آبیاری تا قبل از گلدهی 10-7 روز و بعد از آن هر6 روز یکبار در شرایط اقلیمی استان یزد می باشد. در طول دوره رشد دوبار کود سرک ازته (اوایل رشد رویشی ساقه ودر زمان قبل از گلدهی) نیاز دارد وبهتر است دوبار نیز با کود کامل محلولپاشی انجام شودچون ساقه گیاه خزنده است و علف های هرز می توانند بر آنها غلبه کنند از این رو مبارزه با علف های هرز ضرورت دارد

برداشت کدوتخم کاغذی

زمان برداشت گیاه کدوتخم کاغذی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد .پس از گذشت حدود ۹۰تا ۱۰۰روز پس از کاشت اواسط مرداد میوه ها میرسند. با رسیدن میوه ها برگ ها و ساقه ها خشک میگردند در این هنگام که حدود ۸۰تا۸۵درصدر میوه ها رسیدند برداشت میشوند وپس از خارج نمودن میوه ها از مزرعه بذر آنها خارج و در دمای ۳۰تا۳۵درجه سانتیمتر خشکانده میشوند بطوریکه رطوبت بذور به ۱۲درصد برسد عملکرد میوه بسته به شرایط اقلیمی و خاکی در هکتار ۸۰تا۱۰۰تن ومیزان عملکرد بذر ۱تا۵/۱تن  درهکتار است. . دانه های خشک شده را باید در کیسه های 40تا50 کیلویی بسته بندی و در مکان خنک و خشک نگه داری کرد.

آفات و بیماری ها کدوتخم کاغذی

گیاه کدوکاعذی به برخی آفات و بیماری ها حساس است و به سرعت به بیماری های ویروسی مبتلا می شود مبارزه با آفات ناقل ویروس و همچنین خارج کردن و سوزاندن بوته های آلوده به ویروس نقش مهمی در کنترل آن دارد. از بیماریهای خطرناک این گیاه می توان از سفیدک سطحی و دروغی نام برد. که برای مبارزه با سفیدک سطحی

که در آن سطح برگ از پوشش سفید رنگ متمایل به خاکستری پوشیده می شود، از سموم کاراتان،آفوگان و پودر های گوگرد وتابل به نسبت 3تا5 هزار و معمولاً با 2تا3 بار تکرار استفاده می شود. برای مبارزه با سفیدک دروغی که در آن در سطح برگ لکه های زرد یا سفید رنگی ظاهر می گردد که در پشت این لکه ها پوشش قارچی به رنگ سفید متمایل به خاکستری مشاهده می شود، از قارچ کشهای دیتان،کوپروسان سوپر د، زینب، مانکوزب و ارتوسید استفاده می شود. بوته میری باعث مرگ ناگهانی و از بین رفتن سریع بوته ها می گردد ، که از مواد قارچ کش نظیر سرزان یا تیرام استفاده می شود.

نکته:کدوتخم کاغذیی تخمه کاغذی به کشت مداوم در یک زمین حساس است بنابراین بایستی تناوب رعایت شود.این گیاه به بیماریها حساس است بایستس حتماْ بذور قبل از کاشت ضدعفونی شوند وهمچنین از فراهم نمودن رطوبت بیش از حد در اطراف ریشه خودداری نمائیم.

خواص دارویی گیاه کدوتخم کاغذی

گياه كدوي تخم كاغذي از جمله گياهاني است كه از ديرباز مورد توجه بشربوده است. اگرچه كه از دير باز گیاه مصارف خوراكي آن مرسوم بوده است اما بعدها به اثرات دارويي آن پي برده شد.اولين بار درسال‌هاي بين 1936-1863 از دانه هاي اين گياه به عنوان يك داروي رسمي در درمان انـگل ها‌ي روده‌اي كرمهاي نواري و كرمهاي گردUSP  استفاده گرديد. بعدها با پيشرفت علم پزشكي و شناخت بيشتر اثرات درماني اين گياه پزشكان نخست در درمان مشكلات دستگاه ادراري شب ادراري در‌ كودكان التهابات وسنگ هاي مثانه از اين گياه مدد جستند در كشورهايي چون آلمان و اتريش90%خط اول درمان بيماران مبتلا بهBPH با تجويز داروهاي‌گياهي وخصوصا" اين‌گياه امكان پذير گشته است. از این گیاه هم اکنون داروهاثی مختلفی به نام های پپونن، پروستالیکوئید، گرونفیگ و... در بازارهای دارویی دنیا موجود است.

در ایران نیز قطره ی معروف پروستاتان که برای بیماریهای پروستات نظیر هایپرتروفی  و هایپرپلازی پروستات استفاده می شود از مواد موثره همین گیاه ساخته می شود .این گیاه از خواص متعدد وبا ارزش داروئی فراوان برخوردار است. دانه های بذورآن با داشتن ۴۰تا۶۰درصد روغن دارای چربی فراوان است و ترکیباتی نظیر اسید لینولئیک وویتامین Eوفیتوسترول و پرتو کلروفیل موجود در آن از بهترین داروهای گیاهی بحساب می آیند.مهمترین ویتامین موجود در روغن آن ویتامینEاست که این ویتامین یکی از مهمترین منابع آنتی اکسیدانتی می باشد که در سلامت پوست وقلب وعروق موثر بوده و باعث کاهش استرس ومبارزه با رادیکالهای آزاد در بدن که باعث ایجاد بیماریهایی نظیر سرطان میشوند میگردداز روغن دانه های این گیاه در معالجه تورم پروستات و مداوای سوزشهای ادرار استفاده می شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.