پرینت
دسته: دانستنیها
بازدید: 62

 

آلمیراجوآلمیراجو  -  ALMIRAJO خانواده بومباکوئیده BOMBACOIDEAE  نام علمی PATINOA ALMIRAJO

 

آلمیراجو" درختی در اندازه های متوسطی است که تا حدود 18 متر ارتفاع رشد می کند. مورفولوژی و خصوصیات ظاهری این درخت مشابه ساپوت آمریکایی است.این گیاه بومی ناحیه کوچکی در کلمبیا است.میوه های این گیاه نیز مشابه ساپوت آمریکایی و حتی از نظر کیفیت بهتر نیز می باشد. این میوه ها بیش از 25 سانتیمتر طول و حدود 10 سانتیمتر نیز عرض داشته و دارای پوستی به رنگ زرد و گوشتی شیرین و به رنگ کِرِم می باشد

 

تنه ی درخت به رنگ قهوه ای تیره یا مایل به ارغوانی بوده که روی آن نقاط و عدسک هایی کوچک به رنگ سفید یا سفید مایل به قرمز دیده می شود. تنه ی آن گاهی می تواند کمی محکم نیز باشد.برگ ها، خزاندار، متناوب، گاهی به صورت مارپیچی، بیضوی شکل تا نیزه ای و باریک و در هر دو انتها به صورت نوک تیز می باشند.

شرایط محیط رشد:

این گیاهان مخصوص نواحی نیمه گرمسیری است و برای رشد بهینه به خاک های مرطوب، با آبیاری منظم و آفتاب کامل نیاز دارد. 

کاربردها: آلمیراجوآلمیراجو

میوه های این درختان مصرف تازه خوری دارند. این میوه ها در نواحی بومی، از نظر اندازه، کمی بزرگتر مشاهده می شوند و نیز شناخته شده ترند. اما در سایر نواحی آمریکای جنوبی و مناطق دیگر جهان، کمتر شناخته شده اند.این میوه ها به عنوان یک میوه و محصول شناخته شده در کلمبیا و برزیل به مصرف می رسند.

تکثیر:تکثیر این گیاهان عموماً از طریق کشت بذرهای آنها صورت گرفته