ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

خواص گل مریم خواص گل مریم
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

گل مريم  -  TUBEROSE نام علمی POLIANTHES TUBEROSA گل مريم از خانواده  ASPARAGACEAE   مارچوبه گیاه پیازدار چند ساله از جنس Polianthes و خانواده مارچوبگان است که به جنس agave نیز شباهت هایی دار. این گل بسیار خوشبو بومی مکزیک است و از عصاره آن در ساخت انواع عطر استفاده می شود. نام آن مشتق شده از tuberosa لاتین ، به معنی تورم یا tuberous است که اشاره به سیستم ریشه آن دارد. این جنس از حدود 12 گونه تشکیل شده است. Polianthes به معنی گل های بسیار در زبان یونانی است

نام های دیگر گل مریم Mary flower,The Pearl  این گیاه در ماه های بهار ، پاییز و تابستان بسته به فصل کاشت پیاز ، به گل می نشیند  و ازمهمترین گلهای شاخه ای در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری و جزء 10 گل برتر شاخه بریده دنیاست ودر هند وفرانسه برای صنایع عطر سازی کشت می شود ودر ژاپن اهمیت زیادی دارد.

سطح زیر کشت آن در ایران 250 هکتار است که در هر متر مربع 20تا30 شاخه تولید می شود وگلهای آن تریمر هستند و پوشش گل لوله ای است که از بخش بالایی باز می شوند ،گل ها به صورت جفت جفت هستند و طول سنبله به 90سانتی مترمی رسد. در هر سنبله 30 گل وجود دارد وطول گل آذین 14 تا 38 سانتی متر است

این گل دارای تعداد پرچمها 6 عدد است بساکها از بخش میانی به هم پیوسته اند وتخمدان حفره ای است .گرده افشانی آن توسط حشرات صورت میگیرد و برگها در قائده گل هستند که طول آنها 60 سانتی متر است و پهنا ی آ نها 1تا 2 سانتی متر است و تعداد کروموزمها برابر 30 می باشد

همچنین کاشت گل مریم به صورت کرتی یا ردیفی است. فاصله کشت 20 در 30 می باشد وعمق کاشت 3تا 10 سانتی متر می باشد و گلدان را باید در محلی آفتابگیر قرار دهیم . مانند دیگر گیاهان گلدان مریم نیز باید دارای زهکشی مناسب باشدخاک موردنیازآن سبک ،شنی وبا حاصلخیزی مناسب می باشد. خاک باید ظرفیت نگهداری آب را به خوبی داشته باشد.pH آن باید برابر 5.6 تا7 باشد. مواد غذایی مورد نیاز به صورت سرک یا متناوب .NPK 100 کیلو گرم کود ازت در هکتار .

طی فصل رشد رطوبت باید حفظ شود . مقدار آب مورد نیاز و دوره آبیاری بر اساس نوع خاک محاسبه می شود به طور کلی بین 400تا 700 متر مکعب در سال برای یک هکتار مورد نیاز بوده و برای تولید پیاز مریم غده ای باید در آفتاب کامل با درجه حرارت 20 تا 30 درجه کاشته شود مریم غدهای به فتو پریود غیر حساس است اما در روز های بلند(16 ساعت) رشد رویشی تحریک وگلها 10روز زودتر ظاهر می شوند

درجه حرارت انبار بر تعداد پیازهای برداشت شده وکیفیت گل سنبله اثر دارد نگهداری پیازها در د مای حداقل 18درجه به مد ت 4 تا 6 هفته عملکرد گلها را بهبود می دهد اما نگهداری بیشتر باعث کاهش عملکرد می شود .برای بیشترین رشد ریشه ، درجه حرارت خاک باید 20 درجه وبرای حداکثر تولید پیاز درجه حرارت هوا باید بین 20 تا 30 درجه باشد . سایتوکینین باعث افزایش تعداد گلچه در سنبله می شود و خیس کردن پیازها در یک محلول رقیق اسید جیبرلیک گلدهی را 15روز جلو می اندازدوهمچنین بر ارتفاع گیاه وتعداد گل در سنبله اثر مثبت دارد اثرجنبی دیگر جیبرلین افزایش دوره گلدهی می باشد

تیوره پیش رسی را به میزان کمی تحریک می کند ولی طول وتعداد گل را کاهش می دهد و گلها در خنکترین ساعات روز باید برداشت شوند سنبله ها پس از برداشت باید در آب سرد وتمیز قرار داده شوند ماکزیمم دوره نگهداری برای شاخه صادراتی 10 تا 14 روز  بوده وپس از برداشت پیازها وپیازچه ها در اندازههای مختلف جدا ودرجه بندی می شوند شرایط انبار برای جلوگیری از شیوع بیماریها باید خشک باشد وتهویه خوبی داشته باشد و برداشت گل ،درجه بندی وبسته بندی برای صادرات در کشورها متفاوت است بازار عمده برای صادرات ژاپن بوده وگلها زمانی برداشت می شوند که پایینترین جفت گل باز شده باشند

عوارض و درمان گل مریم:

  نماتدهای آفلند کوئیده وملویدوجین باعث لعابی شدن ریشه ها می شوند که برای کنترل از الدیکارب استفاده می کنندپوسیدگی ساقه که عامل آن قارچی است که برای کنترل آن از ضدعفونی خاک باPCNBدر مرحله گلدهی استفاده می شودکنه ها از آفات اصلی هستند که در تراکم های بالا اتفاق می افتندکرمها وتریپسها از حشرات عمده هستند که به عنوان آفت برایمریم هستند

 برای از بین بردن علف های هرز از سیمازین به میزان 3 کیلو در هکتار استفاده می شود وهمچنین محلول پاشی آترازین به میزان 3 کیلو در هکتار استفاده می شوداز نظر تولید تجاری 3 سیستم تکثیری وجود دارد: 1-استفاده از پاجوش 2-استفاده از بذر 3-سیستم آزمایشگاهی بوده وهمچنین برای تکثیر از طریق تقسیم پیاز، ابتدا پیاز را در گلدان می کاریم و گلدان را تا اواسط اسفند آبیاری نمی کنیم بعد از آن هفته ای یکبار به گلدان آب می دهیم .

 استاندارد برای بازار صادراتی مشابه است. یکی از استانداردهای صادرات ، خالص بودن رنگ سفید گلها است . استاندارد درجه بندی برای بازار ژاپنی ها ساقه های عاری از بیماری ،راست وکشیده با ارتفاع حدود 70 سانتی متر و سنبله ای با حداقل 10 جفت گلچه سفید خالص هستملی کالا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.