ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

عقرب همی اسکرپیوس قشقایی عقرب همی اسکرپیوس قشقایی
^Back To Top


 

عقرب همی اسکرپیوس قشقاییHemiscorpius  با نام علمی   Hemiscorpius kashkayiاز خانواده همیسکرپیدائه Hemiscorpiidae هستند. عقرب های همیسکرپیوس دارای 15 زیرگونه شناخته شده در جهان هستند. از این 15 زیرگونه، 6 زیرگونه در ایران شناسایی شده است که 5 مورد آن اندومیک ایران هستند و در سایر نقاط جهان شناسایی نشده اند. تنها گونه ای که خارج از مرزهای ایران قابل مشاهده است عقرب گاردیوم یا Hemiscorpius lepturus است.

 

پراکندگی خانواده همیسکرپیدائه در شرق آفریقا، شبه جزیره عربستان، عراق و ایران است که گونه همیسکرپیوس نیز دارای همین پراکندگی است با این تفاوت که زیرگونه ها دارای انتشار جغرافیایی بسیار محدودتری هستند. گونه همیسکرپیوس اولین بار در سال 1861 توسط دکتر پیتر شناسایی شد و پس از آن زیرگونه ای دیگر نیز معرفی شده و سم این گونه عقرب به دلیل دارا بودن سینوتوکسیک cytotoxic باعث ایجاد نکروز پوستی در فرد مصدوم میگردد.

به دلیل شباهت ظاهری هر 6 زیر گونه در ایران عامه مردم کلیه زیرگونه ها را با زیرگونه عقرب گاردیوم اشتباه میگیرند و تمامی زیرگونه ها را به نام گاردیوم می شناسند در حالی که عقرب گاردیوم تنها یکی از 6 زیرگونه شناخنه شده در ایران است. گزش این عقرب در مناطق جنوبی بسیار شایع و شناخته شده و هر ساله افراد بسیاری از نیش این عقرب مصدوم میگردند. محل گزش  به سوختگی درجه 3 شباهت دارد و بهبودی آن بسیار به کندی صورت میگیرد. سم این نوع عقرب بسیار قوی و حاوی نئوروتوکسیک، کاردیوتوکسیک و هموتوکسیک است.

همچنین  زهر سبب گسترش سطحی نکروز بافت آسیب دیده خواهد شد (زهر شباهت زیادی به زهر بعضی از مارهای افعی دارد) و باعث ایجاد نارسایی کلیوی از نوع ثانویه میگردد. موارد زیادی از عقرب گزیدگی این نوع عقرب باعث مرگ شده است. در ایران 2 تا 5 درصد از این نوع عقرب گزدیگی به مرگ منجر می شود ودر زیرگونه قشقایی طول عقرب بالغ تا 40 میلیمتر، رنگ زرد تیره متمایل به نارنجی، در قسمت انتهایی چنگالها به رنگ تیره متمایل به سیاه، اندام پشتی کشیده و مستطیل شکل  و دارای پوشش صاف و صیقلی به غیر از نواحی شیار دار پشتی. فاصله شیارها بعد از اولین قسمت اندام خلفی که دارای بیشترین طول است، با حرکت به سمت دم کاهش می یابد. این زیرگونه در جنس نر از طریق چنگالهای آن از سایر زیرگونه ها قابل تشخیص شده و در جنس نر تمامی زیرگونه ها در قسمت انگشت بلندتر چنگال فرورفتگی قابل مشاهده است اما در این زیرگونه انگشتان به صورت قوسی و بدون فرورفتگی هستند.

 شایان ذکر است در سایر زیرگونه ها تفاوتی در شکل کلی چنگالها بین جنس نر و ماده نیست. ماده ها در زیرگونه های همیسکرپیوس از 3 طریق قابل تمایز هستند. 1-برآمدگی های ریز سپر اندام پشتی 2-بندهای شکمی و بندهای اندام چنگال ها 3-ظاهر و شکل دم 4-شکل و ظاهر چنگال ها 5-موهای کوتاه که بر روی اندام مختلف قابل مشاهده بوده و در زیر گونه قشقایی در لبه بخش سپر پشتی یک خط تیره رنگ در جلو و عقب سپر قابل مشاهده میباشد و شایان ذکر بوده که این خطوط تیره در بند هفتم سپر پشتی وجود نداشته اند

ملی کالا.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

گیاهان دارویی

 
Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

مناطق گردشگری

 
Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

دانستنیها


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995
                                     خصوصیات گیاهشناسی:   زغال اخته بوته بلند NORTHERN HIGHBUSH BLUEBERRYاین گیاه چندساله blue huckleberry, tall huckleberry, swamp huckleberry, high blueberry, ...
            خصوصیات گیاهشناسی: لوبیا تلخ petai ، twisted cluster bean ، stinker ، stink bean  -  BITTER BEAN خانواده بقولات FABACEAE  گیاه "نخود تلخ" درختی به ارتفاع 30 متر با پوستی صاف یا فلسی و ...
خصوصیات گیاهشناسی: مِیِر لمون  -  MEYER LEMONو dwarf lemon          مِیِر لمون" یکی از گیاهان خانواده مرکبات RUTACEAE  و بومی چین می باشد. این گیاه اولین بار در مرکز تحقیقات کشاورزی Frank Nicholas ...

مواد غذایی


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home3/melikala/public_html/libraries/joomla/image/image.php on line 995
            خصوصیات گیاهشناسی:آلوی باتاکو" BATOKO PLUM درختی گلدار از خانواده بید است. این گیاه بومی فیلیپین بوده اما به طور معمول در نواحی گرمسیر آسیا و آفریقا یافت می شود. این درخت در جنوب ...
Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.