پرینت
دسته: محصولات فرهنگی
بازدید: 2685

 

غزل دویست وشصت ودوم حافظ

حال خونین دلان که گوید باز               و از فلک خون خم که جوید باز

شرمش از چشم می پرستان باد        نرگس مست اگر بروید باز

جز فلاطون خم نشین شراب               سر حکمت به ما که گوید باز

هر که چون لاله کاسه گردان شد       زین جفا رخ به خون بشوید باز

نگشاید دلم چو غنچه اگر                  ساغری از لبش نبوید باز

 

بس که در پرده چنگ گفت سخن        ببرش موی تا نموید باز

گرد بیت الحرام خم حافظ                    گر نمیرد به سر بپوید باز

فال حافظ

 شاهین سعادت و خوشبختی در حال ساختن آشیانه بر بام منزل تان می باشد و دیگر رنج و ناراحتی پایان پذیرفت و دوران طلایی سرور و شادی آغاز گردیده و نیت به زودی اثرات خوشایند و شادی بخش خود  رانشان خواهد داد خبرهای بسیار خوشی در انتظار شما می باشد ، این نتیجه صبرو استقامت و خوش قلبی شما می باشد پیشاپیش این موفقیت ار به خانواد ه شما تبریک میگویم

شما جواب بدی را با خوبی داده تا دیگران ار رفتار خودشان شرمنده شوند وناراحت و غمگین نباشید و به خداوند توکل کنید. جنابعالی چهارم فرزند در طالع دارید که 3 تای آنها مهم و یکی نابغه خواهد شد همسرتان را دوست بدارید چون او از صمیم قلب شما را دوست دارد و همه چیزش را متعلق به شما م یداند ولی جنابعلای بداخلاقی می کنید صالح نمی باشد و خرید و فروش سود آور است به زودی ملاقات و شغل مهمی به یکی از افراد خانواده شما داده خواهد شد سفری طلایی در پیش دارید و سوره الاسرای از آیه پانزده تا سی را 10 بار تاده روز با حضور قلب و معنی بخوانید گشایش بسیار است

معنی بیت های غزل 262حافظ

بیت اول: حال مردم خون به جگر را چه کسی باز گو می کند و چه کسی خون بهای خُم را پس می گیرد

بیت  دوم:اگر نرگس که چشمان مست دارد از این به بعد از زمین بروید باید از چشمهای خمارین می پرستان ( محروم ) شرم زده باشد .

بیت  سوم:به غیر از شراب که افلاطون وار در خم نشسته چه کس دیگری می تواند اسرار ماورا الطبیعه را به ما باز گو کند.

بیت  چهارم:هر کس که به مانند لاله برای گدایی ، کاسه گردانی کرد ، از این ستمی که بر خود روا داشته باید چهره خود را با خون بشوید .

بیت  پنجم:اگر دل من جام لاله مانندی ( از لبش ) را بار دیگر نبوید ( وننوشد) به مانند غنچه ، همیشه دلگرفته و لب بسته خواهد ماند .

بیت  ششم:چه قدر چنگ در پرده و با رمز و کنایه سخن گفت. رشته ها و تارهای آن را قطع کن تا این همه ناله وزاری سر ندهد.

بیت  هفتم:اگر عمری برای حافظ باقی باشد ، بار دیگر در حرمسرای میخانه با سر ، گرد خم طواف خواهد کرد .

شرح بیت های غزل 262

وزن غزل : فاعلاتن فاعلاتن فلاعلاتن فاعلات  و بحر غزل : رمل مثمن مقصور

معانی کلمات غزل ۲۶۲

خون دلم: خون بهای دلم.خونین دل:خون به دل آن ، رنجیده خاطران ، عاشقان خون به جگر.

جوید باز: باز جوید، پس گیرد ،فلاطون:افلاطون حکیم یونانی

فلاطون خُم نشین شراب:شراب در خم نشسته که در حکمت به افلاطون می ماند

ملی کالا