^Back To Top

باکلان گلو سیاه Socotra Cormorant این پرنده، 80 سانتیمتر طول دارد. اندکی کوچکتر از باکلان و دریازی است. و منقارش اندکی بزرگتر از سایر باکلان هاست. پرنده ای سیاه رنگ با جلای سبز است. به جز صورتش که سفید است. تنها در فصل تولید مثل در تعدادی از پرهای زیر چشم و گردن، خال های سفیدی ظاهر می شود . سر، در پرنده ی بالغ بنفش تیره است. در فصل تولید مثل، روتنه سبز تیره براق و منقارش خاکستری تیره دیده میشود، که در انتها و نیم نوک پایین به سبزی متمایل است. جوان های بالکان گلو و سیاه اندکی قهوه ای رنگ اند، بدون خال هایی در سینه و شکم ، که با جوجه باکلان ها اشتباه می شوند. این پرنده عمدتا از ماهی تغذیه می کند

 

پرنده کاکایی سر قهوه ای Brown Headed Gull    طول بدن 43 سانتیمتر، کمی بزرگتر و سنگین تر از کاکایی سر سیاه است و منقار قوی تر دارد. از کاکایی صورتی به واسطه ی لکه های پهن سیاه انتهای بال ها که رگه های سفیدی در روی آن ها دیده می شود، متمایز می گردد. روتنه خاکستری و زیر تنه سفید، دراولین زمستان، انتهای شاهپرها و دم قهوه ای تیره است

پرنده کاکایی پاسیاه Kittiwake    دارای طول بدن این پرنده 40 سانتیمتر، کمی بزرگتر از کاکایی سر سیاه است.پرنده ی بالغ شبیه کاکایی نوک زرد ولی روتنه خاکستری تیره، انتهای بال سیا و داخل بال سفید است. پاها سیاه و پرنده ی جوان در اولین زمستان بسیار کوچکتر و به اندازه ی کاکایی کوچک که د رپشت چشم هایش لکه ای سیاه  و کوچک دارد دیده می شود. د رپس گلو نوار سیاهی دارد، ولی در اولین تابستان در پرنده ی جوان از بین می رود. زیر تنه ی سفید، منقار زرد، دم و دمگاه سفید است و پرواز باشکوهی دارد

پرستو دریایی کاکلی کوچک  Lesser Crested Tern  41 سانتیمتر طول دارد و تقریبا هم اندازه ی پرستو دریایی تک زرد، اما از نظر پر و بال شبیه پرستو دریایی کاکلی بزرگ است. منقار نازک و کشیده به رنگ زرد نارنجی، روتنه خاکستری، دم و دمگاه خاکستری کمرنگ و کاکل پس سر سیاه است، که تابستان ها، تارک و پیشانی را نیز در بر می گیرد. در بیشتر اوقات سال، پیشانی سفید است. زمستان ها، منقار نارنجی کمرنگ مایل به زرد و تارک و کاکل سیاه بوده و رگه های سفیدی در آن دیده می شود.

پرستوی شکم سفید (باد خورک کوهی) نام انگلیسی  Alpine Swift    این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و شکل و رفتارش بسیار شبیه پرستو دودی است. با این تفاوت که بسیار بزرگتر و بال زدن هایش آرامتر و عمیق است. روتنه قهوه ای، زیر تنه سفید، که با نوار پهن قهوه ای رنگی از سینه جدا شده، ودم و زیر شکم قهوه ای است

نام انگلیسی پرستو دریایی خزر:  Caspian Tern و  نام علمی پرستو دریایی خزر : Sterna Caspia

پرستو دریایی خزر این پرنده، 53 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین پرستو دریایی و هم اندازه ی کاکایی نقره ای است. به واسطه ی منقار درشت و قرمز رنگش، که از فاصله ی دور دیده می شود، و پروازش، شبیه کاکایی ها که با بال زدن های آرام  پیوسته همراه است. شناخته می شود.

تلیلهٔ کوچک با نام علمی: Calidris minuta  و نام انگلیسی:  Little Stintپرندهٔ آبچر کوچکی از خانوادهٔ آبچلیکیان است که در مناطق سردسیری از اروپا و آسیا که به شمالگان نزدیک است زندگی می‌کند. این پرنده مهاجر است و زمستان‌ها را پس از پیمودن فواصل طولانی در آفریقا یا جنوب آسیا می‌گذراند. تلیلهٔ کوچک همچنین به‌صورت پرندهٔ عبوری در آمریکای شمالی و استرالیا نیز مشاهده شده است.

 

مُرغ حَقّ یا هوگویک یا چوک سرده‌ای از پرندگان خانواده جغدان است. این سرده ۴۵ گونه زنده دارد. نام‌های دیگر این پرنده، شب‌آهنگ. مرغ شباهنگ. شب‌آویز، دشت‌ماله، بیل‌باقلی، چوک، هوگویک. چوکک، مرغ حقگو و مرغ حقگوی است.

دارکوب بلوچی Sind Pied Woodpecker این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران، داخل نژآد پیدا کرده اندف اما اندکی کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این تفاوت که دراین گونه، قرمزی تا پس سر ادامه ندارد. زیر تنه سفید خاکستری ، روتنه سیاه و سفید و سرشانه سفید، شبیه دارکوب بزرگ پایین سینه امتداد دارد. به رنگ سیاه و زیر شکن و زیر دم به رنگ قرمز کم رنگ استو در پرنده ی ماده، تارک و پس سر سیاه دیده می شود

 

دلفین فرفره با نام انگلیسی:  Spinner Dolphin  و نام علمی : Stenella Longirostris باجثه‌ی متوسط و پوزه‌ی دراز و باریكی دارد كه مشخصه‌ی این دلفین است. باله‌ی پشتی عمودی و یا متمایل به جلو، رنگ بدن متفاوت، معمولاً رنگ پشت خاكستری تیره تا سیاه، پهلوها خاكستری روشن تا خرمایی، زیر بدن زرد كم‌رنگ، رنگ آرواره‌ی بالا خاكستری و رنگ آرواره‌ی پایین سفید است

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.