پرینت
دسته: دانستنیها
بازدید: 230

نام انگلیسی پرستو دریایی خزر:  Caspian Tern و  نام علمی پرستو دریایی خزر : Sterna Caspia

پرستو دریایی خزر این پرنده، 53 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین پرستو دریایی و هم اندازه ی کاکایی نقره ای است. به واسطه ی منقار درشت و قرمز رنگش، که از فاصله ی دور دیده می شود، و پروازش، شبیه کاکایی ها که با بال زدن های آرام  پیوسته همراه است. شناخته می شود.

 

بال ها و پشت (روتنه) خاکستری کمرنگ؛ زیرتنه سفید و زیر شاهپرها تیره دیده می شود. در پرنده ی جوان،منقار بسیار نارنجی، نازک سیاه، که تا پشت چشم ها امتداد دارد. پیش بال ها اندکی تیره تر از پرنده ی بالغ و پرهای پرواز در زیر و رو تیره رنگ است. پاهای پرنده ی بالغ سیاه کدر است. معمولا جوجه ها در داخل آشیانه یا نزدیک آشیانه برای یک هفت روز می مانند و سپس به سمت ساحل در جایی که پناهگاه مناسبی داشته باشد می روند و در 30 تا 35 روزگی آماده پرواز می شوند که بیش از هشت ماه طول می کشد تا مستقل شوند.

صدای این پرنده ی بلند و خشن شبیه «کرآآ-جک» شنیده می شود و این پرنده ساحل زی است که در کنار رودخانه ها و دریاچه ها نیزبه سر می برد و به صورت گروهی، در سواحل شنی دریا و به صورت انفرادی در کنار آب های داخلی آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فراوان بوده و تولیدمثل نیز می کند. و ضمن مهاجرت به طور منظور در ناحیه ی دریای خزر دیده می شود و حفاظت از مناطق تولید مثل این پرنده ضرورت تام دارد. این پرنده به صورت گروهی روی گیاهان شناور دریاچه‌ها و باتلاق‌ها و به صورت تکی در کنار آب‌های داخلی آشیانه می‌سازد و تولید مثل می‌کند. در ایران و در منطقهٔ خزر به نسبت فراوان است و در شمال غرب کشور زندگی و تولید مثل می‌ نماید

ملی کالا